Stages

Master-stages voor studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen bieden de mogelijkheid gedurende langere tijd aan een onderzoek te werken. Hoofdonderwerpen van het onderzoek van het Einthoven Laboratorium zijn veneuze trombose en de vorming van bloedvaten. Onderwerpen variëren van het analyseren van plasma- en DNA-samples van patiënten, via recombinant DNA technieken, functionele assays en miRNA-proeven tot in vivo experimenten. De stagecoördinator is Dr B.J.M (Bart) van Vlijmen (b.j.m.van_vlijmen@lumc.nl). Naast laboratoriumstages is er ook de mogelijkheid voor klinische onderzoeksstages. Men kan zich hiervoor wenden tot Dr H.C.J. (Jeroen) Eikenboom (H.C.J.Eikenboom@lumc.nl). Beide coördinatoren zullen rekening houden met de specifieke interesses van de student.

Stages voor HLO-studenten

Ook HLO-studenten zijn van harte welkom voor een stage. De onderwerpen en de mate van zelfstandigheid zijn doorgaans vergelijkbaar met die van de universitaire studenten.