Onderwijs en opleidingen

Op deze pagina:

Coordinatoren

Bachelor-opleiding Geneeskunde

De afdeling Trombose en Hemostase participeert in het Bachelor jaar 2 blok “Mechanisms of Disease 2”. In dit blok komen alle essentiële klinische en pathofysiologische aspecten van de bloedstolling aan bod.

Bachelor-opleiding Biomedische Wetenschappen

Op het laboratorium is er regelmatig gelegenheid voor bachelor-student stages. Hierbij wordt een groot aantal verschillende technieken en benaderingswijzen toegepast, voor onderzoeksvragen met een doorgaans duidelijke klinische relevantie.

Master-opleiding Biomedische Wetenschappen

Frontiers of Science (FOS) cursus

De afdelingen Nierziekten en Trombose en Hemostase, deelnemers aan het Einthoven Laboratorium voor Experimentele Vasculaire Geneeskunde, verzorgen gezamenlijk de vier weken durende Frontiers Of Science (FOS)-cursus “The pathophysiology of intravascular coagulation” voor master-studenten BW. Hierin kunnen een beperkt aantal (8-10) studenten een onderzoekstraject doorlopen, waarbij experimenten opgezet worden gericht op actuele vraagstellingen. De FOS-cursus kan als opmaat dienen voor een master-stage of een OIO-schap op de afdeling.