Nieuws

2022

Nieuwe hoogleraar pleit voor passende zorg voor ouderen in het ziekenhuis.

Simon Mooijaart is per 1 februari benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijzonder Ouderengeneeskunde. Hij pleit ervoor om meer rekening te houden met de specifieke zorgbehoeften van ouderen in het ziekenhuis. Lees verder


2019

80-plussers met licht verminderde schildklierwerking hebben geen baat bij pillen

Het slikken van schildklierhormoon heeft geen effect op de kwaliteit van leven van 80-plussers met een licht verminderde werking van de schildklier. Dit blijkt uit een uitgebreide internationale studie van onder andere het LUMC. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht

2018

Wetenschappers en ouderen slaan handen ineen voor betere spoedzorg

Spoedzorg voor ouderen gaat over veel meer dan alleen drukte op de SEH. Daarom is het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) opgericht. Lees verder

Oudere patiënt houdt zelf de regie over acute zorg

Patiënten die op de SEH van het LUMC komen en ouder zijn dan 70 jaar worden extra gescreend, om kwetsbare patiënten snel te herkennen en zorg op maat te kunnen bieden. Lees verder.


Lang leven vooral te danken aan extreem langlevende moeder

Uit de Leiden Lang Leven-studie is gebleken dat met name extreem langlevende moeders de lange levensduur doorgeven aan hun kinderen. Lees verder

LUMC start screening oudere patiënt op spoedeisende hulp

Acuut zieke ouderen lopen een groter risico dan jongere patiënten op een moeizaam herstel of verlies van zelfredzaamheid. Het LUMC is per 1 maart gestart met de screening van oudere patiënten op de SEH, om zo een persoonlijk behandelplan te maken. Lees verder

2016

Hoe word je 100? Tips voor een lang en gezond leven

Het LUMC Magazine sprak met vier experts op het gebied van veroudering. wat kun je doen om gezond oud te worden? Lees het artikel in het LUMC Magazine onder het kopje 'Lang en gezond leven, hoe doe je dat?'

Voorspelling risico op achteruitgang helpt oudere op SEH.

Voor een deel van de ouderen die de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis bezoekt, betekent dit bezoek helaas het begin van een verdere achteruitgang van de gezondheid en het zelfstandig functioneren. Onderzoekers van de sectie Ouderengeneeskunde (LUMC) en het Alrijne Ziekenhuis hebben een screeningsinstrument ontwikkeld om direct bij binnenkomst per patiënt een inschatting te maken van het risico op achteruitgang. Lees meer.

2015

Zes miljoen euro voor onderzoek naar schildklierhormoon bij ouderdomsziekten.

Het LUMC gaat het THYRAGE-project coördineren. Dit is een groot Horizon 2020 project, waarin de effecten van schildklierhormoon op een breed scala aan ouderdomsgerelateerde ziektes worden onderzocht. Lees een interview met Dr.ir. Diana van Heemst, projectleider van het onderzoek, in het nieuwsbericht.

Schildklier en langlevendheid

Bij mensen uit langlevende families blijkt de schildklier anders afgesteld te zijn. Lees het nieuwsbericht

Samenhang hartslag en functioneren van ouderen

Uit onderzoek blijkt dat een hogere hartslag in rust en een vrij constante hartslag samenhangen met slechter functioneren in het dagelijks leven. Lees het nieuwsbericht waarin Dr. Behnam Sabayan meer over de resultaten van het onderzoek vertelt.

2014

Oratie Prof.dr. G.J. Blauw

Op 10 november 2014 sprak Prof.dr. Gerard Jan Blauw zijn oratie uit bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder ouderengeneeskunde. De titel van zijn oratie luidde 'Van specialisatie naar basiszorg'.

Terugkomdag Samen Oud Samen Thuis

Op 19 mei 2014 vond de terugkomdag plaats voor deelnemers van de studie Samen Oud Samen Thuis. Lees verder.

Ouderen centraal in LUMC-magazine Cicero 'Senior'

In het LUMC staat de zorg voor ouderen en onderzoek naar veroudering centraal. De decemberuitgave van Cicero staat helemaal in het teken van ouderen. Lees meer in Cicero Senior

LUMC is seniorvriendelijk

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft op 1 oktober 2014 het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Lees het persbericht

Schommelingen in bloeddruk ongunstig voor het brein

Een variabele bloeddruk bij ouderen gaat samen met meer verstandelijke achteruitgang. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC, gepubliceerd in het British Medical Journal. Lees het persbericht

Profileringsgebied Ageing - onderzoek naar de oudere patiënt

In het profileringsgebied Ageing werken medici en onderzoekers in het LUMC samen om de kennis over en zorg voor de oudere patiënt te verbeteren. Prof. Gerard Jan Blauw (Ouderengeneeskunde) en Prof. Eline Slagboom  (Moleculaire Epidemiologie) zijn de trekkers van dit profileringsgebied. Lees het interview met beide trekkers in Cicero onder het kopje 'Zo gezond als een vis'.

Vitaler via het internet- de iVitality app

In de iVitality-studie onderzoeken Drs. Liselotte Wijsman en Dr. Simon Mooijaart of moderne technieken zoals smartphones en internet het verzamelen van gegevens voor verouderingsonderzoek eenvoudiger maken. Lees meer hierover in de Cicero onder het kopje 'Handwerk'

Wetenschapsdag Leiden Lang Leven-studie

Op 9 februari jl. vond een wetenschapsdag plaats voor de deelnemers aan de Leiden Lang Leven-studie. Een verslag daarvan leest u in de Cicero onder het kopje "Gezond oud worden: het Rad van Fortuin?' 

Verouderingsonderzoek in TV-programma Labyrinth op 27 januari a.s.

Op zondag 27 januari 2013 staat het tv-programma Labyrinth in het teken van Veroudering.  Het programma is een tweeluik. In het eerste deel vertelt prof. Bartke over de langlevende muizen die klein zijn ten gevolge van defecten in de groeihormoon-as. Dr. Diana van Heemst gaat in op de vraag over de relevantie van deze bevindingen voor mensen. Zij vertelt over de Leiden 85-plus Studie waarin gevonden werd dat vrouwen met genetische varianten die tot minder activatie van de groeihormoon-as leiden, kleiner waren en langer leefden.
In het tweede deel gaat Prof. Rudi Westendorp in op het verschillende effect van risicofactoren (zoals hoge bloeddruk en tragere schildklier) op middelbare en hoge leeftijd. Er zijn beelden en gesprekken van de Dante Studie met Prof. Roos van der Mast en van de Switchbox-studie met de onderzoekers Abi Akintola en Steffy Jansen en deelnemers van de Leiden LangLeven Studie. De uitzending is op zondag 27 januari 2013 om 19.50 uur op Nederland 2. www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/labyrint-tv/2013/januari/Veroudering.html 


2012

Minder vitamine D bij kinderen van hoogbejaarden

Uit de Lang Leven Studie blijkt dat de kinderen van families met negentigplussers gemiddeld minder vitamine D in hun bloed blijken te hebben dan leeftijdsgenoten. Lees het persbericht

Ouderen die ooit CMV opliepen lijden vaker aan diabetes

Uit de Leiden 85-plus Studie is gebleken dat ouderen die ooit besmet zijn met het cytomegalovirus (CMV) gemiddeld een slechtere suikerhuishouding hebben. Lees het artikel hierover in Cicero onder het kopje ''Onschuldig virus'

Relatie tussen senescente cellen en veroudering ontdekt

Onderzoekers hebben ontdekt dat senescente cellen een belangrijke rol spelen in veroudering. Lees het artikel in Cicero onder het kopje 'Gezond tot de dood'

Verouderingsonderzoek in tv-programma 'Altijd wat'

Op 7 augustus jl. is in het tv-programma 'Altijd wat' aandacht besteed aan het verouderingsonderzoek in het LUMC. Lees het nieuwsbericht 

Verband tussen veroudering en senescente cellen

Uit internationaal onderzoek waar ook het LUMC aan meewerkt blijkt dat mensen die biologisch sneller verouderen meer senescente (verouderde) cellen in de huid opstapelen dan anderen. Ook blijkt dat mensen met chronische ziekten meer verouderde cellen bezitten dan mensen zonder chronische aandoeningen. Lees meer in het artikel dat in het Leids Dagblad is verschenen (zie onderaan deze pagina).

Goed voor ouderen

Hoe kun je als ziekenhuis senior-friendly worden? Lees het artikel in Cicero onder het kopje 'Goed voor ouderen'. Hierin vertelt onder andere Dr. Andrea Maier welke aandachtspunten belangrijk zijn voor een ouderenvriendelijke behandeling.

Onderzoek naar de bloed-hersenbarrière bij de ziekte van Alzheimer

In het nieuwsblad Alzheimer Actueel wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onderzoek naar de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Academisch Ziekenhuis Maastricht in samenwerking met het LUMC, waaronder de afdeling Ouderengeneeskunde. Lees meer in Alzheimer Actueel editie maart 2012

Knijpkracht en spiersterkte

Hoe hard iemand kan knijpen blijkt een goede maat voor algehele spiersterkte, blijkt uit het promotie-onderzoek van Diana Taekema. Lees het artikel in Cicero getiteld 'Handwerk - Knijpen maar'

Langer mee

Op 28 februari 2012 is Pim Dekker gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld 'Cellular stress in vitro and longevity in vivo'. Gebleken is dat huidcellen van mensen uit langlevende families anders reageren op stress dan huidcellen van controlepersonen.  Lees meer hierover in Cicero onder het kopje 'Langer mee'.

Symposium 'Cells meet industry' 28 Februari 2012

Ter gelegenheid van de promotie van Pim Dekker werd het symposium 'Cells meet industry, towards a broader perspective on cellular ageing research' georganiseerd. Het symposium vond plaats op 28 februari 2012.  In Cicero staat een verslag getiteld 'Toekomst in Verouderingsonderzoek'.


2011

WHO-Rapport over Ageing and Immunization

Recent is een WHO-rapport verschenen over Veroudering en Immunisatie, waaraan Dr. J.J. Meij heeft meegewerkt. Hiermee wordt een basis gelegd voor onderzoeksprogramma's voor het bevorderen van vaccinatie van ouderen in zowel westerse landen als in ontwikkelingslanden. WHO-rapport


Afdeling Ouderengeneeskunde in actie voor Serious Request

De afdeling Ouderengeneeskunde werkt mee aan het Sport en Gezondplein waar het publiek tegen betaling gezondheid en vitaliteit kan laten testen. Lees meer...

Kick-off VMS Kwetsbare ouderen

Op dinsdag 13 december vond de kick-off-bijeenkomst plaats van het Veiligheids Managament Systeem (VMS) Kwetsbare ouderen. Ziekenhuizen willen hun best doen om de schade die ze onbedoeld aan patiënten berokkenen zoveel mogelijk te beperken. Een van de tien verbeterpunten waarop ze inzetten, is de kwetsbare oudere patiënt. In de loop van 2012 moeten alle patiënten ouder dan zeventig die in het ziekenhuis belanden, gescreend worden op risicofactoren voor delirium, vallen en ondervoeding, en op bestaande fysieke beperkingen. Doel is om te gaan reageren met preventieve en behandelinterventies. Dr. Andrea Maier  en Drs. Monique Slee-Valentijn hebben zitting in de stuurgroep VMS kwetsbare ouderen.  Lees meer over de VMS Veiligheidsprogramma's
In de Cicero van januari 2012 is een artikel te lezen over kwetsbare ouderen in het ziekenhuis.

Ouder uiterlijk door hogere glucosespiegels

Langdurige blootstelling aan hoge bloedsuikerspiegels laat het gezicht er ouder uitzien. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met Unilever. De onderzoekers zagen dat mensen tussen de vijftig en zeventig jaar oud met hoge niet-nuchtere bloedsuikers er consequent ouder uitzagen dan mensen met lagere bloedsuikerspiegels. Lees meer...

Wetenschapsdag 30 oktober 2011

De afdeling Ouderengeneeskunde presenteert zich op de wetenschapsdag  met een college getiteld  'als gezond oud worden in de familie zit'  en een stand op de wetenschapsmarkt de over het geheim van langlevendheid!

Yotam Raz wint  'Norman Exton Smith Prijs' voor beste wetenschappelijke poster

Op de British Geriatric Society Autumn meeting in Brighton heeft Yotam Raz de Norman Exton Smith Prize gewonnen voor beste wetenschappelijke poster. Zijn poster was getiteld Innate immunity in familial longevity-The Leiden Longevity Study. Yotam Raz is als excellente student verbonden aan de afdeling Ouderengeneeskunde.

Ania Oleksik genomineerd voor Prof.dr. G.J. Tammelingprijs

Ania Oleksik, internist ouderengeneeskunde en blokcoördinator van het blok De Oudere, is genomineerd voor de Prof.dr. G.J. Tammelingprijs, voor beste docent van het LUMC 2011. Op 8 juni jl. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de prijs uitgereikt en ging naar Dr. Onno Meijer.

Karel Beenakker genomineerd voor Student Research Award Geneeskunde

Karel Beenakker, in het excellente studenten traject verbonden aan de afdeling Ouderengeneeskunde, is genomineerd voor de Student Research Award Geneeskunde 2011 voor beste onderzoek. Op 8 juni jl. werd deze prijs aan Sjoerd Joustra uitgereikt.  

Carolien Wijsman wint prijs voor beste abstract tijdens Internistendagen 2011

Tijdens de 23e Internistendagen van 13-15 april 2011 heeft Carolien Wijsman, arts-onderzoeker bij de afdeling Ouderengeneeskunde een prijs gewonnen voor het haar abstract getiteld Familial longevity is marked by enhanced insulin sensitivity.

Carolien Wijsman wint prijs voor de beste wetenschappelijke poster tijdens Geriatriedagen 2011

Op 3 en 4 februari 2011 vonden in ’s-Hertogenbosch de Geriatriedagen plaats, een gezamenlijk congres van de Nederlandse wetenschappelijke verenigingen van klinisch geriaters (NVKG), geriatrie verpleegkundigen (V&VN) en gerontologen (NVG), met ruim 800 bezoekers. Carolien Wijsman, arts-onderzoeker bij de afdeling Ouderengeneeskunde, heeft de posterprijs gewonnen voor haar poster getiteld Familial longevity is marked by enhanced insulin sensitivity.  

Minder spieren, meer problemen

Diana Taekema, internist-geriater en onderzoeker bij de afdeling Ouderengeneeskunde, zegt dat afname van spierkracht bij ouderen samengaat met meer functionele beperkingen, zoals minder zelfredzaamheid en meer vallen. Lees meer hierover in Cicero onder het kopje "Kort Nieuws'


2010

Eredoctoraat voor Prof.dr. Rudi G.J. Westendorp

Op 6 december 2010 heeft Prof. dr. Rudi Westendorp, hoofd van de afdeling Ouderengeneeskunde, een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Newcastle. Hij is benoemd tot Honorary Doctor of Medicine voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de kennis over veroudering en aan de bevordering van de kwaliteit van leven van ouderen. Lees ook het interview met prof. Westendorp in Cicero onder het kopje 'Eredoctoraat voor LUMC-er'.


< 2010

Ouderengeneeskunde. Wie heeft de touwtjes in handen? Plus Magazine - februari 2008

Ontspoorde Ouderenzorg. Reformatorisch Dagblad - 25 maart 2008

Succesvol ouder worden. Hoe?Zo! Radio - 29 december 2008

Ouderen hebben de toekomst Cicero themanummer - 21 april 2006

Heeft u iets gehoord in de media of gelezen in de krant over de afdeling Ouderengeneeskunde, of heeft u ander nieuws over dit of een aanverwant onderwerp dat u met ons wilt delen, stuurt u ons dan een email.