Enkelvoudige differentiatie Acute geneeskunde

In de laatste 2 jaar van de 6-jarige opleiding tot internist bestaat in het LUMC de mogelijkheid een specialisatie in de enkelvoudige of samengestelde differentiatie Acute geneeskunde te volgen.


Acute geneeskunde is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich richt op de opvang en stabilisatie, diagnostiek en adequate aanvang van behandeling van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte en op de coördinatie en logistiek van deze zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig. 


De internist-acuut geneeskundige is deskundig op het gebied van de etiologie, diagnostiek en behandeling van acuut geneeskundige aandoeningen. Meer specifiek beheerst de internist-acuut geneeskundige alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek, op de SEH, de verpleegafdeling en de acute polikliniek. Hij/zij kent de indicatiestelling voor het verrichten van noodzakelijke aanvullende diagnostiek, rekening houdend met urgentie en timing. 


Hij/zij beschikt over voldoende vaardigheden om met behulp van een generalistische differentiaal-diagnostische benadering van de acuut zieke patiënt te komen tot een geïntegreerd beleidsplan (voor tenminste de eerst volgende 24 uur). Daarnaast beschikt hij/zij over ruime kennis en vaardigheden op het gebied van ALS (advanced life support), pijnbehandeling en toxicologie. De internist-acuut geneeskundige heeft ervaring en opleiding in de organisatie van acute zorg in de meest brede zin, zowel intra- en extramurale spoedopvang als rampengeneeskunde.


De internist-acuut geneeskundige is in staat om doeltreffend samen te werken in het overgangsgebied met andere specialismen. 


Stages:

Tijdens de differentiatie ziet de AIOS patiënten op de spoedeisende hulp en op de Acute Opname Afdeling en leert patiëntenstromen managen. Een deel van deze stage kan in een van de perifere opleidingsklinieken worden gevolgd.

Daarnaast is er een stage bij de IC, specifiek gericht op acute geneeskunde en een in onderling overleg in te vullen keuzestage. De AIOS loopt tevens mee met de medische dienst van een aantal festivals, met de ambulancedienst en verwerft kennis over toxicologie.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opleider van de differentiatie, dr. A.J. Fogteloo of met het opleidingscentrum interne geneeskunde (tel 071-526 4673). 


Sollicitaties 

Sollicitaties voor de opleiding in deze differentiatie kunnen worden gestuurd naar:


Dr. A.J. Fogteloo (opleider differentiatie) en
Prof.dr. J.W. de Fijter (hoofdopleider Interne Geneeskunde)
Afdeling Interne geneeskunde, C-7-Q
Postbus 9600
2300 RC  Leiden 

De sollicitatie kan ook gemaild worden aan opleidinginterne@lumc.nl (brief gericht aan dr. Fogteloo en prof. De Fijter).