Patiëntenzorg Centrum voor Botkwaliteit

Het Centrum voor Botkwaliteit biedt complete zorg van analyse tot behandeling en follow-up. Daarnaast geven wij regelmatig second and third opinions binnen Nederland.  

Onze zorg is gericht op: 

  • Osteoporose en complexe osteoporose
  • de botziekte van Paget
  • Fibreuze Dysplasie
  • Sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH) 
  • Hyperparathyreoïdie
  • botziekten geassocieerd met nier- en leverziekten, inclusief transplantatie-gerelateerde botziekten
  • specifieke minerale stoornissen zoals X-linked hypofosfatemische rachitits
  • genetische botziekten, zoals Osteogenesis imperfecta
  • botziekten bij kinderen, in samenwerking met de kinderreumatologie en kinderendocrinologie

Daarnaast proberen wij onze zorg zo goed mogelijk op u in te richten en daarnaast zorg te dragen dat wij voldoen aan internationale standaarden. Zo is ons zorgpad osteoporose beloond met de gradering Goud, de hoogste waardering, door de internationale osteoporose vereniging, de IOF. Maar ook is het  Centrum voor Botkwaliteit een geregistreerd nationaal en internationaal expertisecentrum, Orphanet (ORPHA222793), op het gebied van o.a. fibreuze dysplasie, SCCH, sclerosteose/ziekte van Buchem, fosfaatstoornissen, maar ook complexe osteoporose en hyperparathyreoïdie. 

Informatie ziektebeeld Fibreuze Dysplasie Informatie ziektebeeld Osteoporose
Informatie ziektebeeld Botziekte van Paget Informatie ziektebeeld Hyperparathyreoïdie
Nederlandse Vereniging van Patiënten met Sternoclaviculaire Hyperostosis