Onderzoekslijnen

 Binnen de afdeling zijn een aantal onderzoekslijnen actief:

1. Inflammatie en ontsteking met name in de long

Inflammatie rondom hartchirurgie
Onderzoeksleiders: Sesmu Arbous en Judith van Paassen 
De schadelijke affecten van zuurstof tijdens beademing
Onderzoeksleiders: Evert de Jonge, David van Westerloo en Hendrik Helmerhorst.    

2. Biomarkers en nieuwe meetmethoden

Biomarkers als voorspellers van uitkomst bij hartchirurgie
Onderzoeksleider: Bram Schoe
Mitochondriele oxygenatie metingen
Onderzoeksleider: Sesmu Arbous
Delta natrium tijdens IC behandeling
Onderzoeksleiders: Evert de Jonge, David van Westerloo en Hendrik Helmerhorst.

3. Big data en transfusie in intensive care

Big data 
Onderzoeksleider: Sesmu Arbous
Transfusie
Onderzoeksleider: Sesmu Arbous