Vaccinatiepolikliniek

Wij hebben een nieuwe website! Ga naar www.vaccinatiepolilumc.nl

Reizigers kunnen op de Vaccinatiepolikliniek terecht voor vaccinaties, antimalariamiddelen en advies over beschermende maatregelen voor een reis naar de tropen of subtropen. 

Reizigersadvisering en -vaccinaties worden uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. De vaccinaties worden toegediend door polikliniekassistenten.

Kwaliteitscriteria

De Vaccinatiepolikliniek van de afdeling Infectieziekten van het LUMC voldoet aan alle kwaliteitscriteria van, en is gecertificeerd bij Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Ook voldoet de Vaccinatiepolikliniek aan de wettelijke criteria voor gele koortscentra.