Klinisch onderzoek

Geïnfecteerde gewrichtsprothesen

Meer dan 1000 mensen lopen in Nederland jaarlijks een infectie op van een gewrichtsprothese. Deze protheseinfecties zijn lastig te behandelen. In het LUMC werken alle betrokken specialisten samen zodat alle kennis over deze protheseinfecties gebundeld is. Door het combineren van voorlichting, preventie, en behandeling willen we protheseinfecties verminderen en de kans op genezing verbeteren. Er wordt een wekelijks multidisciplinair overleg gehouden met orthopeden, internist-infectiologen en artsen-microbioloog en we vervullen consultfunctie voor de regio. Daarnaast doen we onderzoek naar nieuwere, patiëntvriendelijker behandelmethodes. Zo dragen wij bij aan betere zorg voor patiënten met een prothese.

 Alle patiënten informatie, informatie voor medisch specialisten en onderzoeken die wij samen met de regio uitvoeren kunt u vinden op onze website www.protheseinfectie.nl.

Wilt u contact opnemen? Mail dan naar protheseinfectie@lumc.nl