Research

Er zijn 6 onderzoeksvelden binnen de afdeling Infectieziekten, te weten:

Aangeboren en verworven Afweerstoornissen

De klinische analyse en behandeling, en wetenschappelijk onderzoek naar afweerstoornissen/ immuundeficiënties behoren tot een van de speerpunten van de afdeling Infectieziekten LUMC. Hierbij wordt multidisciplinair samengewerkt met kinderartsen, longartsen, KNO-artsen, immunologen en medisch microbiologen en betrokken laboratoria, en in nationale en internationale netwerken. Meer informatie vindt u op de pagina "Afweerstoornissen".

Reizigersgeneeskunde en Post-Travel Clinic

De patiëntenzorg op het gebied van reizigersgeneeskunde en importziekten is ondergebracht in de Vaccinatiepolikliniek en de Importziektenpolikliniek van de afdeling Infectieziekten, waar reizigers met bijzondere problemen, zoals onderliggende ziekten, of voor gespecialiseerde zorg terecht kunnen. Op de polikliniek vindt onderzoek naar doelmatige toediening van vaccinaties plaats, naar de immuunreactiviteit bij personen met een afweerstoornis; na risicovolle reizen worden reizigers er gescreend op (tropische) infecties in samenwerking met de afdeling Parasitologie en Medische Microbiologie. De vaccinatie- en reizigersgeneeskunde polikliniek verenigt als één van weinige centra in Nederland specifieke vaccinaties bij reizigers, advies en onderzoek  naar reisgerelateerde aandoeningen bij afweergestoorde individuen en onderzoek naar doelmatigheid  en immunologie van vaccinaties. Speerpunten van onderzoek betreffen nieuwe subunitvaccins tegen tuberculose, en doelmatigheid van verschillende toedieningsvormen van het gele koorts vaccin. Meer informatie vindt u op de pagina "Reizigersgeneeskunde".

HIV/AIDS

De afdeling Infectieziekten LUMC heeft een centrumfunctie voor HIV/AIDS zorg en participeert in nationaal en internationaal onderzoek naar medicamenteuze behandeling van HIV-geïnfecteerden. Meer informatie vindt u op de pagina "HIV / AIDS".

Thema Infectieziekten en Immunologie

De komende jaren liggen er geweldige uitdagingen op het gebied van grootschalige analyse van eiwitten en hun interacties, met als doel het identificeren van biomarkers van beschermende immuniteit, surrogaat markers van ziekte(beloop) of potentiële targets voor immuuninterventie. De afdeling investeert in een database van patiënten met goed gedefinieerde infecties, die zich in de verschillende klinische domeinen presenteren. Het onderzoek heeft tot doel niet alleen om bij de patiënt prognostische biomarkers wat betreft infectiegevoeligheid en ziektebeloop te identificeren, maar ook de mogelijkheid nagaan tot vroegidentificatie van pathogenen (en identificatie van nieuwe ziekteverwekkers). Meer informatie vindt u op de pagina "Infectieziekten en Immunologie".

Lepra Onderzoek 

Het lepra onderzoek in het LUMC heeft als doel vroegtijdige detectie van lepra en infectie met de leprabacterie om zenuwschade door lepra te voorspellen en te voorkomen alsook transmissie te reduceren. Een belangrijk element hiervan is de ontwikkeling van een robuuste, gebruiksvriendelijke diagnostische test, gebaseerd op biomarkers voor infectie, protectie of ziekte . Daarnaast is lepra een unieke modelziekte voor immunoregulatoire ziekten bij de mens. Meer informatie vindt u op de pagina "Lepra-onderzoek".

Onderzoek aan Tuberculose (TB): op weg naar betere tools om TB te bestrijden

TB is en blijft een enorm probleem wereldwijd, zeker nu antibiotica resistentie bij TB steeds verder oprukt, met name in Oost Europa.  Vanuit nieuwe inzichten in de immunologie, cel biologie en bacteriologie werken wij aan betere vaccins die effectiever tegen de ziekte beschermen.  Ook werken wij aan betere diagnostische tests om TB vroegtijdig vast te stellen en zo snel mogelijk te kunnen behandelen.  Daarnaast worden tools ontwikkeld om te kunnen voorspellen wie van degenen die met Mycobacterium tuberculosis besmet zijn daadwerkelijk actieve TB zullen gaan ontwikkelen.  Zulke gevoelige mensen zouden dan preventief behandeld kunnen worden.  Tenslotte wordt gewerkt aan nieuwe klassen van antibiotica met geheel nieuw werkingsmechanismen.

Voor meer informatie, zie "onderzoeksprogramma".