Patiënt en Zorg

De afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie is direct betrokken bij de patiëntenzorg in de vorm van diagnostiek, het verrichten van afereses van cellen en plasma en het maken en onderzoeken van celtherapieën.

Dit brede scala van diensten wordt geboden aan alle afdelingen van het LUMC en instellingen voor gezondheidszorg buiten het LUMC. De diensten worden verzorgd door het Centrum voor stamceltherapie, het HLA laboratorium en de medische dienst.