Genetica & Biochemie

Erfelijkheidsonderzoek

Chromosomen zijn de dragers van erfelijke eigenschappen en zijn opgebouwd uit DNA (het erfelijk materiaal). Genen zijn stukjes DNA die coderen voor een bepaalde erfelijke eigenschap.

De erfelijkheid van migraine is complex. Dat wil zeggen dat verschillende genen een rol spelen, met elk een relatief kleine bijdrage aan de verhoogde gevoeligheid voor migraine. Het identificeren van deze genen is van groot belang voor het vergroten van onze kennis over de mechanismen die een rol spelen bij migraine. In een grote samenwerking verenigt in het International Headache Genetics Consortium (IHGC) (http://www.headachegenetics.org/) hebben we verschillende genen gevonden die zorgen voor een verhoogde gevoeligheid voor migraine. Studies naar de functie van deze genen maken duidelijk dat naast de prikkelbaarheid van de zenuwcellen ook de conditie van de bloedvaten een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van migraine. Het DNA van alle deelnemers is in onze biobank opgeslagen en zal beschikbaar zijn voor verder nieuw erfelijkheidsonderzoek.

Hersenvocht onderzoek

In het LUMC doen wij onderzoek naar het hersenvocht bij migraine patiënten. Inmiddels hebben veel migraine patiënten en niet-migraine personen meegedaan aan ons hersenvocht onderzoek dat door middel van een eenmalige ruggenprik werd verzameld. Hiermee hebben wij een unieke verzameling die heel belangrijk is omdat wij aanwijzingen hebben gevonden dat bepaalde biochemische processen in de hersenen van migrainepatiënten ook buiten aanvallen anders verlopen dan bij niet-migraine personen. Het vinden van de biochemische factoren (biomarkers) die een rol spelen bij gevoeligheid voor migraine kan helpen om de mechanismen die leiden tot migraine beter te begrijpen.

Het tot nu toe verzamelde hersenvocht zal verder worden onderzocht naar nieuwe biomarkers die op dit moment interessant zijn in het onderzoeksveld. Een voorbeeld hiervan is CGRP, een eiwit dat in de belangstelling staat omdat blokkade van CGRP migraine aanvallen kan voorkomen. Het hersenvocht van alle deelnemers is in onze Biobank opgeslagen en zal beschikbaar blijven voor verder onderzoek.

Uitslag van het onderzoek

Alle deelnemers van het hersenvocht onderzoek worden via de nieuwsbrief op de hoogte houden van nieuwe onderzoeksresultaten.