Ons team

Het onderzoek naar hoofdpijn wordt uitgevoerd door een team van neurologen, arts-onderzoekers, onderzoekers en laboranten met diverse achtergronden en expertises. Bij het onderzoek zijn verschillende afdelingen betrokken. Centraal staat de samenwerking tussen de afdelingen Neurologie, Humane Genetica en Radiologie. Binnen het LUMINA project (Leiden University Medical Centre Migraine Neuro Analysis) verrichten deze afdelingen onderzoek naar het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van migraine.

Op de pagina Medewerkers hoofdpijnonderzoek staat een recent overzicht van de diverse artsen en onderzoekers die meewerken aan ons onderzoek. Daarnaast zijn wij verbonden aan verschillende samenwerkingsverbanden

Het LUMINA team