Steun ons onderzoek

Financiële steun

De onderzoeken die wij uitvoeren helpen om de behandeling van migraine- en clusterhoofdpijnpatiënten te verbeteren en geven daarnaast fundamenteel nieuwe kennis over het onstaan van hoofdpijn. Uw hulp is daarbij van groot belang!

Wilt u het onderzoek naar migraine, clusterhoofdpijn en andere vormen van hoofdpijn financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage direct overmaken naar de Bontius Stichting/Doelfonds Lumina.

Rekeningnummer 
IBAN: NL85 INGB 0651 2912 16
BIC: INGBNL2A

Adres
Bontius Stichting t.n.v. Doelfonds LUMINA
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Vermeld in de vrije tekst: "Hoofdpijnonderzoek" of, indien u een bijdrage specifiek voor het clusterhoofdpijn onderzoek wilt overmaken, “Clusterhoofdpijnonderzoek“.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Hebt u vragen over het maken van donaties, dan kunt u contact met ons opnemen via hoofdpijnonderzoek@lumc.nl