The Migraine – WHAT! Study

Over de rol van hormonen bij vrouwen is nog niet veel bekend. Het doel van deze studie is het achterhalen van de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen.


Migraine komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Schommelingen in geslachtshormonen lijken in dit verschil tussen vrouwen en mannen een belangrijke rol te spelen, maar over de exacte rol van deze hormonen is nog niet veel bekend. WHAT staat voor “Women, Hormones, Attacks and Treatment” (Vrouwen, Hormonen, Aanvallen en Behandeling). De studie bestaat uit drie onderdelen en heeft als doel de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen te achterhalen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen voor vrouwen met migraine.

Bent u een vrouwelijke migrainepatiënt en denkt u dat uw aanvallen gerelateerd zijn aan hormonen? Dan kunt u meedoen! Meldt u zich aan via www.whatstudy.nl

Er zal u dan eerst gevraagd worden om de algemene LUMINA-vragenlijst in te vullen, mocht u dat niet recent gedaan hebben. Wij zullen u daarna spoedig laten weten of u in aanmerking komt om mee te doen aan dit belangrijke onderzoek. De WHAT!-studie wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Hersenstichting.

www.whatstudy.nl