CREW-onderzoek (CREW-MIST)

Steeds vaker krijgen relatief jonge vrouwen een herseninfarct. In het CREW-MIST-onderzoek wil onder andere arts-onderzoeker en promovendus Bart Zick weten waarom deze vrouwen hier een groter risico op hebben. Hij en zijn onderzoeksteam van het LUMC en Erasmus MC zoeken vrouwen tussen de 40 en 60 jaar die willen deelnemen aan zijn onderzoek. 


Het CREW-MIST-onderzoek is nog op zoek naar nieuwe deelnemers

Het CREW-onderzoek loopt een langere tijd, maar het onderzoek heeft nog nieuwe proefpersonen nodig. Naast vrouwen met een beroerte (herseninfarct) willen de onderzoekers ook gezonde vrouwen zonder beroerte of zwangerschapsproblemen (zoals zwangerschapsvergiftiging) onderzoeken, om beter de resultaten te kunnen vergelijken met elkaar. Dankzij onder andere De Hartstichting, die al al lange tijd investeert in het CREW-onderzoek, gericht op hart- en vaatziekten bij vrouwen, is dit mogelijk.


Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Het CREW-onderzoek is opgezet in opdracht van de Hartstichting. Bij zowel mannen als vrouwen zijn beroertes (herseninfarcten) een veel voorkomende vaatziekte. Hoewel er steeds meer over beroertes bekend is geworden, blijft nog onduidelijk hoe bepaalde factoren die alleen in een vrouwenleven voor kunnen komen een rol spelen. Voorbeelden van dit soort factoren zijn zwangerschap en pilgebruik. Een andere factor die mogelijk een rol speelt is migraine, een hoofdpijnvorm die drie keer vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Met dit onderzoek proberen wij te ontdekken welke vrouwen precies een hoger risico hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, waaronder herseninfarcten. Het maken van een scan van de hersenen en het hart (MRI) en het bekijken van de doorbloeding van huid van de arm kan mogelijk helpen om de vrouwen met een hoger risico beter te identificeren.


Wie kan er mee doen?

U komt in aanmerking voor het meedoen aan de CREW studie als u voldoet aan de volgende punten:

 ●  vrouwen tussen de 40 en 60 jaar die een herseninfarct hebben gehad
 ●  vrouwen tussen de 40 en 60 jaar die geen beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) of TIA hebben gehad én
        ○  geen last hebben van migraine
        ○  geen problemen tijdens of rondom een zwangerschap hebben gehad

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een onlinevragenlijst over uw gezondheid. Na het invullen van de vragenlijst wordt u uitgenodigd voor een éénmalige afspraak voor een MRI scan van de hersenen en het hart, een huiddoorbloedingstest met warm water op de onderarm en een bloedafname.

MRI

Als onderdeel van het onderzoek zal er een MRI-scan van de hersenen en het hart worden gemaakt. Tijdens het onderzoek ligt u met uw hoofd en een deel van uw bovenlichaam in een MRI scanner. Door middel van een intercom kunt u spreken met de laborant, die het apparaat bedient. Van het maken van de scan zelf zult u niets merken. Wel zult u tijdens de scan kloppende en ratelende geluiden horen. MRI scans maken gebruik van het meten van veranderingen in magneetvelden. Er komen zodoende geen röntgenstralen aan te pas zoals bij een röntgenfoto of CT-scan. Er zijn geen schadelijke gevolgen bekend van een MRI scan. De scan is éénmalig en duurt ongeveer 45 minuten.

Huiddoorbloedingstesten

Na de MRI scan wordt er een huiddoorbloedingstest met warm water gedaan op de onderarm. Het meten van de doorbloeding gebeurt door te kijken naar de reactie van de huid op lauwwarm water en op het opblazen van een bloeddrukband om de bovenarm. De reactie van de bloedvaatjes in de huid wordt daarbij gemeten door een klein scan apparaat en een hulsje om de wijsvinger, die beide pijnloos en zonder bijwerkingen zijn. Dit onderzoek duurt ongeveer 100 minuten.

Bloedafname

Daarnaast zullen er enkele buisjes bloed worden afgenomen. Als u hiervoor toestemming geeft, wordt er tijdens de bloedafname in het kader van het onderzoek 40 ml extra bloed afgenomen voor de LUMC Biobank CREW. Een biobank is een bank waarin lichaamsmateriaal en medische gegevens worden verzameld en bewaard voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Voor de gegevens en het lichaamsmateriaal die in deze biobank worden opgeslagen geeft u apart toestemming op het toestemmingsformulier van dit onderzoek.

U kunt ook meedoen met het onderzoek (MRI en huiddoorbloedingstest) als u geen bloed af wilt staan.

Onverwachte bevindingen

Bij het onderzoek maken wij afbeeldingen van de hersenen en het hart. Er bestaat een kans dat we bij toeval afwijkingen aantreffen. Dit kunnen afwijkingen zijn waarvan u nog geen last had en waar wij niet in eerste instantie naar op zoek waren. De kans op dergelijke bevindingen is erg klein. Wij zijn in zulke gevallen om medisch-ethische redenen verplicht om u en uw huisarts hiervan op de hoogte te stellen. Indien u niet op de hoogte gebracht wilt worden van dergelijke onverwachte bevindingen, kunt u niet deelnemen aan het onderzoek.

Kosten en vergoeding

Voor uw deelname aan de CREW studie ontvangt u geen vergoeding. Wel krijgt u de reiskosten vergoed.

Beveiliging van gegevens

Uw gegevens worden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 van kracht is gegaan in Nederland en de Europese Unie. Deze nieuwe privacywetgeving vervangt de oude Nederlandse, waarbij nog duidelijker staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens moeten en mogen omgaan. Met betrekking tot dit onderzoek verandert er weinig: wij zijn altijd vertrouwelijk omgegaan met medische informatie van onze deelnemers. Dit zal natuurlijk zo blijven.

Wanneer u voor het vervolgonderzoek bloed of ander lichaamsmateriaal afstaat, zullen deze materialen een onderzoeksnummer krijgen. Zodoende is dit materiaal niet direct naar u te herleiden. Wel zal dit nummer, samen met uw naam, op een veilige plek bewaard worden. Hierdoor kan in bijzondere gevallen opnieuw met u contact gezocht worden. Eventueel afgestane lichaamsmaterialen zullen alleen gebruikt worden voor onderzoek naar migraine en aanverwante aandoeningen. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC. U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek, ook als u eerder al toestemming hebt gegeven.

Uitslag van het onderzoek

Wij zullen u via een nieuwsbrief op de hoogte houden van het verloop en eventuele uitkomsten van het onderzoek. Omdat dit een project in het kader van wetenschappelijk onderzoek betreft, zult u geen persoonlijke uitslag krijgen.

Vragen of aanmelden

Om meer te weten over dit onderzoek of bij interesse om mee te doen kunt u contact opnemen via CREW@lumc.nl