GON-injectie episodische clusterhoofdpijn

Een relatief nieuwe behandeling voor clusterhoofdpijnaanvallen is de GON-injectie. GON staat voor Greater Occipital Nerve, oftewel de achterhoofdszenuw.  Een GON-injectie kan al binnen aantal dagen effectief zijn en aanvallen wekenlang onderdrukken. De injectie heeft milde bijwerkingen. Mogelijk zou dit een alternatieve behandeling zijn voor patiënten met episodische clusterhoofdpijn, zodat zij geen hoge dosis van verapamil hoeven te gebruiken. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen aanzienlijk af.

Binnen de hoofdpijnonderzoeksgroep wil men graag testen of deze GON-injectie inderdaad een eerste keus behandeling zou kunnen zijn, die kan worden toegediend bij het begin van een nieuwe clusterperiode bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn.

Recent heeft de hersenstichting een subsidie aan de onderzoekers toegekend om dit onderzoek te ondersteunen. Zij hopen aan te tonen na het toedienen van  GON-injectie, de verapamil niet of veel minder opgehoogd hoeft te worden. Bij de onderzoeksaanvraag was een focusgroep van mensen met clusterhoofdpijn betrokken. 

Via onze website zullen wij u op de hoogte te houden over wanneer dit onderzoek van start zal gaan. Tegen die tijd zullen deelnemers met episodische clusterhoofdpijn gezocht worden direct na start van een nieuwe clusterepisode.