Zenuwblokkade bij episodische clusterhoofdpijn (CHIANTI-trial)



Er is een nieuw onderzoek gestart: de CHIANTI-trial. Met dit onderzoek willen we aantonen dat een GON-blokkade een geschikte eerste-keus behandeling is voor episodische clusterhoofdpijn. Mogelijk heeft u wel eens van deze behandeling gehoord of hem zelfs ondergaan; het is dan ook geen nieuwe behandeling. Hij wordt voor andere aandoeningen al gebruikt en is veilig gebleken. Voor de behandeling van clusterhoofdpijn is er, vrij recentelijk, al enig bewijs gekomen dat een GON-blokkade effectief is. Een goed onderzoek met een grote groep patiënten in het begin van een clusterperiode ontbreekt nog. Dit is ook de reden dat GON-blokkade nog niet standaard als eerste-keus behandeling wordt gegeven.

Wat is een GON-blokkade?

Bij een GON-blokkade wordt er een ontstekingsremmer (‘corticosteroïd’) ingespoten rondom de ‘greater occipital nerve’, oftewel de GON, de ‘grote achterhoofdszenuw’.  Waarom deze injectie lijkt te werken, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk berust het effect op een samenkomst in de nek van zenuwvezels van de grote achterhoofdszenuw en de zenuw die zorgt voor het gevoel in het aangezicht die betrokken is bij de pijnsensatie bij clusterhoofdpijn.

Door deze injectie worden de signalen die door deze zenuwen lopen waarschijnlijk veranderd doorgegeven, waardoor de hoeveelheid aanvallen flink af kunnen nemen. Als mensen pijn hebben aan de linkerzijde wordt de linkerkant behandeld en als de pijn rechts zit, de rechterkant. 

De voor- en nadelen van een GON-blokkade

Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat bij veel mensen met clusterhoofdpijn een GON-blokkade snel effect kan hebben, waarschijnlijk sneller dan de huidige standaardbehandeling met verapamil. Het is de hoop dat deze gunstige effecten van een GON-blokkade ertoe zullen leiden dat de verapamildosering niet of nauwelijks opgehoogd hoeft te worden. Op deze manier kunnen allerlei vervelende bijwerkingen voorkomen worden.

Natuurlijk kan een GON-blokkade ook bijwerkingen hebben, maar deze zijn mild en variëren van lichte pijn ter plaatse van de injectie tot het (tijdelijk) lokaal dunner worden van de huid. De ervaring leert dat de daadwerkelijke injectie goed te verdragen is – zeker natuurlijk vergeleken met de aanvallen van clusterhoofdpijn.

Wat houdt het onderzoek in? 

Tijdens dit onderzoek willen we mensen laten meedoen aan het begin van een clusterperiode. Dit betekent dat zodra er sprake is van een nieuwe clusterperiode, wij mensen een injectie zullen geven. Er is sprake van een dubbelblind placebo-gecontroleerd gerandomiseerd onderzoek. Dit houdt in dat de helft van de mensen een injectie krijgt met de werkzame stof en de andere helft van de mensen een injectie krijgt met zout water (de placebo). Natuurlijk willen we iedereen wel goed behandelen tijdens de clusterperiode, dus krijgt iedereen sowieso de huidige standaardbehandeling met verapamil. De onderhoudsdosering zal zoals gebruikelijk opgehoogd worden naargelang dit noodzakelijk blijkt te zijn. Iedereen zal dus na de injectie volgens de normale procedure behandeld worden, waarbij ook regelmatig hartritmecontroles plaats zullen vinden (ECG). Omdat het een dubbelblinde studie betreft, weten de deelnemers met clusterhoofdpijn, de arts die de injectie geeft en de behandelend arts niet of het gaat om de placebo of het werkelijke middel.

Wat vragen wij van deelnemers? 

Om het gunstige effect van een GON-blokkade aan te tonen, zijn wij op zoek naar 80 mensen met episodische clusterhoofdpijn. Omdat we de injectie in het begin van een clusterperiode willen geven, moet de clusterperiode ten tijde van deelname minder dan vier weken bezig zijn. Zit u nu dus in het begin van een clusterperiode of belandt u naar verwachting helaas de komende tijd weer in een clusterperiode; en wilt u meedoen met dit onderzoek of wilt u meer informatie over dit onderzoek, neem dan contact op met CHIANTI@lumc.nl 

Meerdere deelnemende centra 

Aan dit onderzoek doen meerdere behandelcentra mee, namelijk:

  • LUMC
  • Alrijne Ziekenhuis
  • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
  • Tergooi Ziekenhuis
  • Zuyderland Ziekenhuis
  • Boerhaave Clinics





UPDATE: momenteel zit het onderzoek vol. We hopen begin 2022 de resultaten van dit onderzoek te kunnen delen.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u een e-mail sturen naar: CHIANTI@lumc.nl