Onderzoek naar clusterhoofdpijn

Er wordt onderzoek gedaan naar het beloop van clusterhoofdpijn en naar voorspellende factoren. Ook wordt er onderzocht welke rol erfelijkheid speelt in het ontstaan van clusterhoofdpijn. Dit wordt gedaan binnen het LUCA-project. De naam staat voor Leiden University Cluster headache neuro-Analysis programme. In het LUMC wordt sinds jaren onderzoek gedaan naar het ontstaan van clusterhoofdpijn. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met een groot aantal neurologen en onderzoekers van verschillende afdelingen in Nederland.

Let op: start onderzoeken via CastorEDC

Sinds kort gebruiken wij CastorEDC. Dit is een digitaal dataverzamelsysteem dat wij gebruiken voor sommige (vragenlijst)onderzoeken. Dit betekent dat u mails kunt krijgen van "no-reply@castoredc.com".
 
Alle mails van ons zullen het LUMINA-/LUCA-logo hebben. Indien u zich wil aanmelden voor een van de onderzoeken, dient u eerst een van de vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden kunt u worden uitgenodigd voor een van de onderzoeken. Heeft u al een keer deelgenomen aan een onderzoek en bent u geïnteresseerd in een ander onderzoek? Kijk dan op de webiste onder onze projecten voor een actueel overzicht van de lopende studies.

Onderzoeken naar clusterhoofdpijn

Zenuwblokkade bij episodische clusterhoofdpijn (GON-injecties / CHIANTI-trial)

Een behandeling voor clusterhoofdpijnaanvallen is de GON-injectie. GON staat voor Greater Occipital Nerve, oftewel de achterhoofdszenuw. Een GON-injectie kan al binnen aantal dagen effectief zijn en aanvallen wekenlang onderdrukken. De injectie heeft milde bijwerkingen. Mogelijk zou dit een alternatieve behandeling zijn voor patiënten met episodische clusterhoofdpijn, zodat zij geen hoge dosis van verapamil hoeven te gebruiken. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen aanzienlijk af. Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar deze behandeling in de CHIANTI-trial.

Meer informatie over GON-injecties in de CHIANTI-trial

Erfelijkheidsonderzoek

Chromosomen zijn de dragers van erfelijke eigenschappen en zijn opgebouwd uit DNA (het erfelijk materiaal). Genen zijn stukjes DNA die coderen voor een bepaalde erfelijke eigenschap.

De erfelijkheid van clusterhoofdpijn is complex. Dat wil zeggen dat verschillende genen een rol spelen, met elk een relatief kleine bijdrage aan de verhoogde gevoeligheid voor clusterhoofdpijn. Het identificeren van deze genen is van groot belang voor het vergroten van onze kennis over de mechanismen die een rol spelen bij clusterhoofdpijn. In 2021 hebben we in een grote internationale samenwerking voor het eerst verschillende genen gevonden die zorgen voor een verhoogde gevoeligheid voor clusterhoofdpijn. In de toekomst zullen we samen met de International Consortium for Cluster Headache Genetics nog meer onderzoek doen naar de erfelijkheid van clusterhoofdpijn. Het DNA van alle deelnemers is in onze biobank opgeslagen en zal beschikbaar zijn voor verder nieuw erfelijkheidsonderzoek.


Gezonde vrijwilligers

Ook personen zonder migraine of clusterhoofdpijn kunnen deelnemen aan ons onderzoek.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina over onderzoek bij gezonde vrijwilligers.