Stemmingsonderzoek

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?

Migraine komt vaak samen voor met depressieve- of angstklachten. Het is voor ons belangrijk om te weten in welke mate dergelijke klachten bestaan bij de migrainepatiënten binnen het LUMINA onderzoek, zodat we een beter beeld krijgen van de mogelijke relatie tussen migraine en depressie. Daarnaast is het van belang voor ons erfelijkheidsonderzoek omdat migraine en depressie mogelijk worden veroorzaakt door dezelfde erfelijke factoren.

Wat houdt het onderzoek in?

Iedere migrainepatiënt die deelneemt aan het LUMINA onderzoek krijgt enige tijd na het invullen van de migraine vragenlijst de vraag om deel te nemen aan het stemmingsonderzoek. Dit houdt in dat u een nieuwe vragenlijst invult, die gericht is op klachten van de stemming. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten.


Welke patiënten kunnen meedoen?

In principe komen alle migrainepatiënten die deelnemen aan het LUMINA onderzoek in aanmerking. Het is wel zo dat wij alleen de migrainepatiënten benaderen die op hun toestemmingsformulier hebben aangegeven benaderd te willen worden voor vervolgonderzoek. Als u op het toestemmingsformulier ‘nee’ hebt ingevuld bij deze optie, zult u ook niet benaderd worden voor dit onderzoek. Als u toch wilt deelnemen, kunt u contact opnemen via hoofdpijnonderzoek@lumc.nl

Kosten en vergoeding

Aan dit onderzoek is geen deelnemersvergoeding verbonden.

 

Beveiliging van gegevens

Evenals bij het migraine vragenlijsten onderzoek worden uw gegevens verzameld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een privacyreglement is opgesteld en geaccordeerd door het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen Registratiekamer). Dit houdt in dat wij vertrouwelijk omgaan met uw medische informatie. Het onderzoek is goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC. U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit het onderzoek, ook als u eerder al toestemming hebt gegeven.

Uitslag van het onderzoek

Wij zullen u via onze nieuwsbrief  op de hoogte houden van het verloop en eventuele uitkomsten van het onderzoek. Omdat dit een project in het kader van wetenschappelijk onderzoek betreft, zult u geen persoonlijke uitslag krijgen. Als u vragen hebt over het onderzoek, kunt altijd contact opnemen via: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl


Aanmelden voor het onderzoek

Indien u zich wil aanmelden voor een van de onderzoeken, dient u eerst een van de vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden kunt u worden uitgenodigd voor een van de onderzoeken. Heeft u al een keer deelgenomen aan een onderzoek en bent u geïnteresseerd in een ander onderzoek? Mail dan naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl
Indien u zich wilt aanmelden voor het onderzoek naar het ontstaan van migraine, dan kunt u zich hier inschrijven .


Contact
Het algemene contactadres van het hoofdpijnonderzoek is:
Leids Universitair Medisch Centrum
Hoofdpijnonderzoek
Postzone K5Q-109
Postbus 9600 2300 RC  Leiden

U kunt ons ook een e-mail sturen op hoofdpijnonderzoek@lumc.nl