Chronische migraine

CHARM-studie
Van 1 november 2012 tot 30 maart 2016 liep in het LUMC de CHARM-studie. Bij deze studie wordt het effect van botuline toxine (botox) in de behandeling van Chronisch Migraine. Per jaar hebben zo’n 500.000 patiënten in Nederland chronische migraine, wat betekent dat zij minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn hebben. Deze hoofdpijn is op minstens 8 dagen migraine. Het merendeel van deze patiënten gebruikt teveel medicatie om deze hoofdpijn (tijdelijk) te onderdrukken.

Behandeling
De huidige behandeling van deze zeer belastende vorm van hoofdpijn bestaat uit het acuut onttrekken van de medicatie gedurende 2-3 maanden (cold turkey ontwenning). Niet elke patiënt kan deze acute onttrekking volhouden omdat in de eerste weken vaak eerst een verslechtering optreedt van de hoofdpijnklachten voordat deze verbeteren. Het CHARM-onderzoeksteam onderzoekt of behandeling met botox gedurende de ontwenningsperiode de klachten van het onttrekken vermindert en het bijdraagt aan het verminderen van de hoofdpijn na 3 maanden. 

Studie
Van 1 januari 2012 tot februari 2015 zijn in totaal 180 deelnemers toegelaten tot deze studie. Zij zijn willekeurig ingedeeld in twee groepen, waarvan de ene groep behandeling met botox kreeg en de andere groep dezelfde behandeling, maar dan met fysiologisch zout, een onwerkzame controle stof (een zogenaamde placebo). Hierdoor kan goed het verschil tussen de twee groepen onderzocht worden. Deelnemers werden tot een jaar na de behandeling gevolgd. Van de eerste 100 deelnemers drie keer een MRI-scan vervaardigd; voorafgaand aan de botox-behandeling, na drie maanden en nogmaals één jaar na de behandeling. Hiernaast is bij de laatste 80 deelnemers op diezelfde momenten een oogknipperreflex meting uitgevoerd.

Omdat nu alle deelnemers het gehele onderzoek hebben afgerond, zijn wij begonnen met het analyseren van de gegevens. Resultaten hiervan zullen via onze nieuwsbrief en op deze website gedeeld worden.

Inschrijving voor deze studie is gesloten, u kunt zich niet meer aanmelden voor deelname aan dit onderzoek.