Aankondiging nieuw onderzoek: The Migraine – WHAT! Study

Over de rol van hormonen bij vrouwen is nog niet veel bekend. Het doel van deze studie is het achterhalen van de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen.

Migraine komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Schommelingen in geslachtshormonen lijken in dit verschil tussen vrouwen en mannen een belangrijke rol te spelen, maar over de exacte rol van deze hormonen is nog niet veel bekend. WHAT staat voor “Women, Hormones, Attacks and Treatment” (Vrouwen, Hormonen, Aanvallen en Behandeling). De studie bestaat uit drie onderdelen en heeft als doel de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen te achterhalen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen voor vrouwen met migraine.

Onderdeel 1: Hoofdpijn- en menstruatiedagboek
Dit eerste onderdeel is gericht op alle vrouwen met migraine en bestaat uit het invullen van een eenmalige vragenlijst en het bijhouden van een digitaal dagboek. Middels dit dagboek zullen deelnemers gedurende ongeveer 3 maanden hoofdpijnklachten en klachten gerelateerd aan de menstruatie registreren. Na het uitvoeren van dit onderzoek willen we kunnen voorspellen bij welke vrouwen hormonen een belangrijke rol spelen in het uitlokken van migraine aanvallen.

Onderdeel 2: Hormoonhuishouding in beeld brengen
Bij dit onderdeel van het onderzoek zullen we ons richten op vrouwen met migraine aanvallen rondom de menstruatie en migraine vrouwen die rondom de overgang zijn. Met hormoonmetingen in bloed, urine en speeksel op verschillende momenten willen we de hormoonhuishouding van deze vrouwen in beeld brengen.

Onderdeel 3: Hormonale behandeling
Ook bij dit onderdeel van het onderzoek zullen we ons richten op vrouwen met migraine aanvallen rondom de menstruatie en migraine vrouwen die rondom de overgang zijn. Er is grote behoefte aan een betere behandeling ter voorkoming van migraine bij vrouwen. Veel vrouwen gebruiken hormonale behandeling voor hun migraine zonder dat hier duidelijk bewijs voor is. Daarom zullen we twee studies starten naar het effect van de anticonceptiepil bij vrouwen met migraine.

We zijn gestart met onderdeel 1: de WHAT! – Dagboekstudie

Bent u een vrouwelijke migrainepatiënt en denkt u dat uw aanvallen gerelateerd zijn aan hormonen? Dan kunt u meedoen! Meldt u zich aan via www.whatstudy.nl. Er zal u dan eerst gevraagd worden om de algemene LUMINA-vragenlijst in te vullen, mocht u dat niet recent gedaan hebben. Wij zullen u daarna spoedig laten weten of u in aanmerking komt om mee te doen aan dit belangrijke onderzoek. De WHAT!-studie wordt medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Hersenstichting.