Onderzoek naar migraine

Let op: technische storing website voor aanmelden als deelnemer aan ons hoofdpijnonderzoek 

Voor meer informatie gaat u naar deze pagina


Migraine is een aanvalsgewijze hoofdpijn. Deze hoofdpijn is ernstig, vaak eenzijdig en bonzend van karakter. Migraine kan gepaard gaan met misselijkheid en braken, overgevoeligheid voor licht en geluid en een verergering bij inspanning. Ongeveer 33% van de migraine patiënten heeft tijdens een migraine aanval een 'aura'. Dit aura treedt vaak op voordat de hoofdpijnfase begint. Meestal bestaat een aura uit stoornissen in het zien. Soms is er echter ook sprake van een gevoelsstoornis, een spraakstoornis of zelfs verlammingsverschijnselen.

In het LUMC wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan en de behandeling van migraine.

Indien u zich wil aanmelden voor een van de onderzoeken, dient u eerst een van de vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van uw antwoorden kunt u worden uitgenodigd voor een van de onderzoeken. Heeft u al een keer deelgenomen aan een onderzoek en bent u geïnteresseerd in een ander onderzoek? Mail dan naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl

Onderzoeken naar migraine 

Het identificeren van genen is van groot belang voor het vergroten van onze kennis over de mechanismen die een rol spelen bij migraine. Om genetische oorzaken te vinden voeren wij het erfelijkheidsonderzoek uit.

Meer informatie over het erfelijkheidsonderzoek


Het biochemisch onderzoek is een groots en uniek onderzoek, dat bestaat uit twee afzonderlijke delen: een MRS onderzoek (een speciale vorm van MRI) en een hersenvocht onderzoek.

Meer informatie over hersenvocht onderzoek en Meer informatie over spectroscopie (MRS) onderzoek


Migraine komt vaak samen voor met depressieve- of angstklachten. Het is voor ons belangrijk om te weten in welke mate dergelijke klachten bestaan bij de migrainepatiënten binnen het LUMINA onderzoek, door middel van het stemmingsonderzoek proberen wij hierachter te komen.

Meer informatie over stemmingsonderzoek


Sinds 1 november 2012 loopt in het LUMC de CHARM-studie. Dit is een studie naar het effect van botuline toxine (botox) in de behandeling van Chronisch Migraine. De inschrijving voor deze studie is gesloten.

Meer informatie over onderzoek naar chronische migraine


In samenwerking met de Hartstichting doet het LUMC onderzoek naar migraine als risicofactor op hart- en vaatziekten bij jonge vrouwen. Daarnaast wordt in de CREW studie onderzocht welke invloed een herseninfarct (beroerte) heeft op migraine.

Meer informatie over de CREW studie


In het LUMC wordt onderzoek gedaan met nieuwe behandelingen tegen migraine. Er lopen momenteel meerdere onderzoeken met medicijnen gericht tegen CGRP.   

Meer informatie over dit onderzoek


The Migraine - WHAT! Study: Over de rol van hormonen bij vrouwen is nog niet veel bekend. Het doel van deze studie is het achterhalen van de exacte rol van hormoonschommelingen in het uitlokken van migraine aanvallen bij vrouwen en het vinden van een effectieve preventieve behandeling gericht op hormonen. 

Meer informatie over de WHAT! StudyGezonde vrijwilligers

Ook personen zonder migraine of clusterhoofdpijn kunnen deelnemen aan ons onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over onderzoek bij gezonde vrijwilligers .