Vragenlijstonderzoek

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het ontstaansmechanisme van clusterhoofdpijn, hebben we zeer veel clusterhoofdpijn patiënten nodig. Op dit moment is de nieuwe digitale versie van onze vragenlijst klaar voor gebruik.

Als u clusterhoofdpijn heeft of denkt te hebben vragen wij u eerst een oriënterende vragenlijst in te vullen. Als hieruit blijkt dat u geschikt bent voor het onderzoek vragen wij u een uitgebreide vragenlijst in te vullen.

Aanmelden onderzoek clusterhoofdpijn


Oriënterende vragenlijst

Eerst wordt u gevraagd om een oriënterende vragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij nagaan of u geschikt bent om aan ons onderzoek deel te nemen. Als u niet geschikt bent krijgt u hier bericht over en worden uw gegevens uit het bestand verwijderd.


Gedetailleerde vragenlijst

Als u wel geschikt bent, wordt u uitgenodigd voor een gedetailleerde vragenlijst. U krijgt per e-mail inloggegevens voor deze gedetailleerde vragenlijst die in een goed beveiligde webomgeving is opgenomen.


Database

De ingevulde vragenlijst wordt door een van onze onderzoekers beoordeeld en opgeslagen in een beveiligde database.