Familiaire Hemiplegische Migraine (FHM)

Familiaire Hemiplegische Migraine (FHM) is een zeldzame, erfelijke en ernstige vorm van migraine met halfzijdig krachtsverlies tijdens een aanval.

De ernst kan variëren van krachtsverlies in één hand, tot uitval van de kracht in een gehele lichaamshelft. Veel patiënten hebben ook last van andere zogenaamde auraverschijnselen die zich geleidelijk uitbreiden, zoals: 
  • Problemen met het zien: flikkeringen, lichtflitsen, of het wegvallen van een deel van het gezichtsveld 
  • Tintelingen of een verminderd gevoel in een arm, been of het gelaat 
  • Problemen met de spraak: praten met een ‘dubbele tong’, wartaal spreken, niet op woorden kunnen komen
  • Verlaagd bewustzijn 

FHM-symptomen  Familiaire Hemiplegische Migraine

De auraverschijnselen bij FHM zijn te onderscheiden van een hersenberoerte, doordat ze niet plotseling ontstaan, maar zich binnen enkele minuten uitbreiden en elkaar opvolgen. Het begint meestal met problemen met zien en daarna treden pas de andere verschijnselen op. De duur van de auraverschijnselen verschilt per persoon en kan variëren van enkele minuten tot enkele dagen. Tijdens of na deze verschijnselen ontstaat de migrainehoofdpijn: een hevige, meestal bonzende en eenzijdige hoofdpijn. De hoofdpijn wordt meestal erger bij bewegen, waardoor de meeste patiënten de behoefte hebben om in bed te gaan liggen. Bij de hoofdpijn kan ook misselijkheid optreden, soms tot brakens toe. Veel patiënten kunnen geen licht, geluid of geuren verdragen tijdens een aanval. 

Aanval 

Hemiplegische migrainepatiënten hebben vooral last van de heftige auraverschijnselen die lang kunnen aanhouden. Patiënten met FHM hebben hun eerste aanval vaak al op kinderleeftijd en krijgen meestal 2 tot 3 aanvallen per jaar. Sommige patiënten hebben meerdere aanvallen per maand. De aanvalsfrequentie wordt meestal lager naarmate iemand ouder wordt. Epilepsie komt vaker dan gemiddeld voor in families met FHM. Bij families waar slechts één persoon hemiplegische migraine heeft, wordt de aandoening Sporadische Hemiplegische Migraine genoemd (SHM). Ook bij patiënten met SHM kunnen mutaties in één van de bekende FHM-genen gevonden worden. 

FHM/SHM behandeling 

Op dit moment is er geen genezende behandeling voor FHM/SHM. Wel kunnen er medicijnen worden voorgeschreven die de hoofdpijn en begeleidende verschijnselen mogelijk verminderen. Meestal betreft dit medicatie die tijdens een aanval wordt ingenomen. Patiënten die zeer veel of zeer hevige aanvallen hebben, hebben soms baat bij dagelijkse, preventieve medicatie. Daarmee wordt geprobeerd de aanvalsfrequentie te verlagen en de hevigheid van de aanvallen te verminderen. 

Meer informatie over FHM vindt u op de pagina veelgestelde vragen over familiaire hemiplegische migraine