november 2009

MIGRAINE Nieuwsbrief LUMiNA

Algemeen

In deze vierde nieuwsbrief van de migraine onderzoeksgroep LUMINA uit het LUMC krijgt u opnieuw een overzicht van de voortgang van de verschillende onderzoeksprojecten. Daarnaast wordt meer informatie gegeven over enige nieuwe onderzoeken die recentelijk van start zijn gegaan. Heeft u de eerdere nieuwsbrieven niet ontvangen? U kunt deze bekijken op onze website www.hoofdpijnonderzoek.nl.

Onderzoek migraine en stemmingsklachten

In het afgelopen half jaar is een groot deel van onze migrainepatiënten benaderd voor deelname aan onderzoek naar stemmingsklachten. Arts-onderzoeker Mark Louter: “Van de bijna 2.100 patiënten die wij hebben gevraagd de vragenlijsten over stemmingsklachten in te vullen, heeft 90% dit daadwerkelijk gedaan. Hartelijk dank hier voor!” Onze verwachting was dat een aanzienlijk deel van de migrainepatiënten een depressie of angststoornis zou hebben, of zou hebben gehad. “Uit onze meting bleek dat dit inderdaad het geval is: ongeveer 42% heeft ooit een depressie gehad, en ongeveer 38% heeft ooit een angststoornis gehad.”

Binnenkort zullen we een volgende groep migrainepatiënten benaderen voor deelname aan het onderzoek naar stemmingsklachten. In deze groep willen we aansluitend ook testen hoe goed onze vragenlijsten zijn. Dit doen we door deelnemers aan het onderzoek na te bellen met een korte vragenlijst over stemmings- en angstklachten.

Update van het genetica-onderzoek

Eind oktober was er reden voor een feestje: het 2.000e setje met bloedbuizen kwam bij ons binnen! Arts-onderzoeker Claudia Weller: “We zijn erg blij dat zoveel mensen bereid zijn geweest om bij te dragen aan dit onderzoek. We willen hen bij deze nogmaals bedanken voor hun deelname. Voor dit type onderzoek is het nodig om het erfelijk materiaal van duizenden migrainepatiënten te vergelijken met het erfelijk materiaal van mensen zonder migraine. Als u de buisjes nog niet hebt teruggestuurd, zouden wij het op prijs stellen als u dat alsnog zou willen doen. Ook zoeken we nog steeds nieuwe deelnemers met migraine voor dit onderzoek.”

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat er druk gewerkt werd aan een zogenaamde genoomwijde scan met het erfelijk materiaal van patiënten met migraine met aura. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal buitenlandse onderzoeksgroepen. Namens Leiden heeft Boukje de Vries als onderzoeker in opleiding de analyses uitgevoerd. De Vries: “De eerste resultaten zien er goed uit. Het is echter nog niet zeker wat de waarde van onze bevindingen is. Daarvoor is verder onderzoek nodig en hier wordt momenteel aan gewerkt. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte stellen via de nieuwsbrief over het uiteindelijke resultaat. Het kan dus nog wel even duren voordat het zover is.”

Ook worden er voorbereidingen getroffen voor onderzoek van het erfelijk materiaal van patiënten met migraine zonder aura. Op de afdeling Humane Genetica wordt het DNA van deze patiënten uitgezocht voor analyses. Het is nog niet bekend op welke termijn dit onderzoek precies gaat plaatsvinden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.  

Dagboekstudie

In de afgelopen periode hebben ruim 500 van een geselecteerde groep migrainepatiënten deelgenomen aan de dagboekstudie naar klachten rondom een migraine aanval, waarbij gedurende een maand dagelijks online een vragenlijst werd ingevuld. Met dit onderzoek willen we meer informatie verzamelen over eventuele klachten die worden ervaren voor en na een migraine aanval. Arts-onderzoeker Ron van Oosterhout: ´We willen hen die hebben deelgenomen, hartelijk danken voor de moeite die de deelnemers hebben genomen. Momenteel heeft de meerderheid van de deelnemers het onderzoek afgerond; een kleiner aantal is nog bezig met deze studie.” U hoort van ons terug wanneer we meer kunnen zeggen over de resultaten.  

Aanvullende vragen uitgebreide vragenlijst

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief gemeld, is er een aantal zaken dat onvoldoende duidelijk of niet wordt uitgevraagd in de huidige migraine vragenlijst. Dit betreft onder meer vragen over medicatiegebruik, maar ook over de achtergrond van onze patiëntenpopulatie: scholing, burgerlijke staat, afkomst et cetera. Binnenkort zullen deze vragen worden toegevoegd aan de vragenlijst. Iedereen die de vragenlijst al eerder heeft ingevuld krijgt deze aanvullende vragen alsnog per mail toegestuurd. Het invullen van deze vragen zal ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen. 

Nieuwe onderzoeker en medewerker

Begin oktober heeft het LUMINA onderzoeksteam zich uitgebreid met nog een arts-onderzoeker, drs. Ronald Zielman. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met het vinden van biochemische factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van migraine. Deze biochemische factoren worden bepaald in het hersenvocht van mensen met migraine en vergeleken met het hersenvocht van gezonde mensen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontrafelen van mechanismen die leiden tot migraine en kan hopelijk uiteindelijk resulteren in de ontwikkeling van beter medicijnen om migraine te voor komen. Daarnaast is ook Renée Haan onlangs betrokken geraakt bij het LUMINA onderzoeksteam. Zij zal als onderzoeksmedewerker ondersteuning bieden bij meerdere studies.