mei 2009

MIGRAINE Nieuwsbrief LUMiNA

Algemeen
In deze derde nieuwsbrief van de migraine onderzoeksgroep LUMINA uit het LUMC krijgt u opnieuw een overzicht van de voortgang van de verschillende onderzoeksprojecten (genetica en biochemie). Daarnaast wordt ingegaan op enige nieuwe onderzoeken naar migraine die binnenkort van start zullen gaan. Heeft u de eerdere nieuwsbrieven niet ontvangen dan kunt u deze elders bekijken op deze website.

Nieuw onderzoek: migraine en stemmingsklachten
Op korte termijn start in het LUMC een nieuw onderzoek naar de relatie tussen migraine en stemmingsklachten. Mark Louter, arts-onderzoeker binnen dit project: “Uit onderzoek is gebleken dat er sterke aanwijzingen zijn dat migraine vaak samen voorkomt met depressieve of angstklachten. Het is voor ons erg belangrijk te weten in welke mate dergelijke klachten bestaan onder de migrainepatiënten binnen het LUMINA onderzoek, zodat we een beter beeld krijgen van de mogelijke relaties tussen deze symptomen. Ook is het van belang voor ons erfelijkheidsonderzoek omdat migraine en depressie mogelijk worden veroorzaakt door dezelfde erfelijke factoren”.

Binnenkort wordt daarom een nieuwe vragenlijst verstuurd die ingaat op klachten die te maken hebben met uw stemming. Louter: “Het invullen van deze nieuwe vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. We hopen dat veel migrainepatiënten bereid zijn aan dit vervolgonderzoek deel te nemen.”

Nieuw onderzoek: migraine en de hypothalamus
Enige weken geleden is een nieuw onderzoek gestart naar de functie van bepaalde diepliggende hersengebieden (de hersenstam en de hypothalamus) bij migrainepatienten. Hiervoor is een kleine subgroep van patienten die reeds eerder de vragenlijst invulden, geselecteerd en benaderd. Arts-onderzoeker Ron van Oosterhout: “In deze studie zal met behulp van MRI-onderzoek de activiteit van deze hersengebieden op verschillende momenten van een migraineaanval in kaart worden gebracht.” Binnenkort zullen de daadwerkelijke metingen plaatsvinden.

Extra bij de uitgebreide vragenlijst
Bij het analyseren van de huidige internetvragenlijst, bleek dat een aantal zaken niet duidelijk genoeg uitgevraagd wordt. Zo ontbreken vooralsnog vragen die helder in kaart brengen wanneer en hoe vaak specifieke medicatie wordt gebruikt tegen de migraine. Deze vragen worden binnenkort toegevoegd aan de vragenlijst. Neuroloog Gisela Terwindt: “Aan patiënten die de vragenlijst al eerder hebben ingevuld, zullen de vragen worden meegestuurd met de bovengenoemde vragenlijst over stemmingsklachten. Het beantwoorden van deze vragen duurt maximaal 1-2 minuten.”

Update: het genetica-onderzoek
Op dit moment hebben ongeveer 1.700 migrainepatiënten de buisjes met bloed teruggezonden waarna hieruit het erfelijk materiaal (DNA) geïsoleerd is. De analyse van de eerste 1.000 DNA-samples is in volle gang. De analyse vindt plaats in samenwerking met verschillende internationale onderzoeksinstituten die op grote schaal de rol van genetische variatie bij ziekte en gezondheid analyseert. Arts-onderzoeker Anine Stam: “Door meer te weten te komen over de functie van genen komen we steeds meer te weten over allerlei ziekteprocessen, zo ook bij migraine.”

Het is erg belangrijk wanneer gevonden resultaten in andere patiëntpopulaties kunnen worden herhaald. Stam: “Als meerdere erfelijkheidsonderzoeken dezelfde resultaten vinden, kunnen we er steeds zekerder van zijn dat datgene wat we hebben gevonden, van belang is voor het begrijpen van het ontstaan van migraine.” Met onze DNA monsters hopen we de resultaten van andere Europese onderzoeksgroepen dus te te bevestigen. Stam: “Daarnaast kunnen we ook nieuwe gebieden in het DNA identificeren, die mogelijk een rol spelen bij migraine.”

We zijn daarom nog steeds druk bezig met het verzamelen van de bloedmonsters van deelnemers, zodat binnenkort ook een analyse kan worden uitgevoerd met het DNA van patienten met migraine zonder aura. Mocht u de buisjes dus nog niet hebben teruggestuurd, dan kan dit nog steeds! Uw DNA wordt dan in één van de volgende projecten meegenomen.

Update: het biochemie-onderzoek
Ook het biochemie-onderzoek binnen LUMINA staat niet stil. In de afgelopen maanden heeft een groot aantal migrainepatiënten en gezonde vrijwilligers deelgenomen aan het ruggenprik-onderzoek. Momenteel wordt het hersenvocht van de eerste groep patiënten met een speciale vorm van migraine met aura en controles geanalyseerd. We willen deze deelnemers alvast hartelijk danken voor hun bereidheid. Bij deze groep is ook het bijbehorende MRI-onderzoek verricht. Arts-onderzoeker Van Oosterhout: “Heel veel patiënten hebben zich via de website voor dit onderzoek aangemeld. Uit dit grote aantal aanmeldingen is een selectie gemaakt op basis van het klachtenpatroon. Helaas kan niet iedereen direct worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.” Wanneer u wordt geselecteerd voor deelname aan dit ruggenprikonderzoek of het bijbehorende MRI-onderzoek, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.

Het opsturen van buisjes bloed
Let u erop, dat u de buisjes bloed zo spoedig mogelijk na afname retourneert. Binnen drie dagen na de bloedafname moeten de buisjes binnen zijn in het LUMC, omdat het anders niet meer goed mogelijk is het erfelijk materiaal te onderzoeken.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek hebben, dan kunt u mailen naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl