januari 2009

MIGRAINE Nieuwsbrief LUMiNA

Algemeen

Deze tweede nieuwsbrief van de migraine onderzoeksgroep LUMINA geeft u een overzicht van de voortgang van de lopende onderzoeksprojecten. In de afgelopen maanden is veel vooruitgang geboekt in zowel het Genetica-deel als in het Biochemie-deel van het onderzoek (zie onder).
Ook in de afgelopen periode is veel aandacht geweest voor het LUMINA-onderzoek in diverse media. Tijdschriften zoals de Linda en de Margriet hebben een korte oproep of artikel aan migraine en het onderzoek gewijd. Daarnaast heeft Dr. Gisela Terwindt, neuroloog, in de gratis ochtendkrant Metro het onderwerp belicht en was zij ook te gast bij het EO-programma ‘Op uw gezondheid’. Opnieuw hebben veel mensen gereageerd via onze website; hartelijk dank daarvoor!

Nog niet iedereen heeft na aanmelding bericht gehad, we zijn momenteel druk bezig om alle aanmeldingen te verwerken. Steekproefsgewijs worden patiënten nog door ons onderzoeksteam teruggebeld om er zeker van te zijn dat de hoofdpijndiagnose juist is. Ook u kunt dus nog benaderd worden door de onderzoeksgroep. Dit aanvullende telefonische interview zal niet langer dan 5-10 minuten duren. Uiteraard kunnen nieuwe migrainepatiënten zich blijven aanmelden voor de beide onderzoeken via de website. Ook zoeken we nog gezonde controlepersonen voor ons biochemisch onderzoek.

Erfelijkheidsonderzoek

Op dit moment hebben ongeveer 1.200 mensen de buisjes met bloed teruggezonden waarna hieruit het erfelijk materiaal (DNA) geïsoleerd is. Het DNA van de eerste 1.000 patiënten wordt momenteel onderzocht met een methode die ‘genoom wijde scan’ heet.  Mw. Drs. Stam, arts-onderzoeker binnen dit project: “Hiermee kan tegelijkertijd naar verschillende delen van het DNA van veel verschillende mensen worden gekeken.” Deze eerste analyse betreft DNA van mensen met migraine met aura. Eenzelfde scan voor migraine zonder aura zal dit jaar volgen. “Om de genetische variatie te beperken en goed te kunnen uitzoeken welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte, is het belangrijk om migraine met en zonder aura goed van elkaar te onderscheiden.” 

In het onderzoek zal het DNA van migrainepatiënten worden vergeleken met dat van mensen zonder migraine. Hiermee hopen we genetische risicofactoren voor migraine te identificeren. Stam: “Voor het onderzoek is het van groot belang om DNA van grote aantallen patiënten te hebben. Om de aantallen te vergroten werken we ook samen met buitenlandse groepen. Door internationaal samen te werken verhogen we de kans om daadwerkelijk genetische factoren voor migraine te identificeren.” We hopen dat de identificatie van deze factoren ons meer zal leren over het ontstaan van migraineaanvallen en in de toekomst kan bijdragen aan het ontwikkelen van preventieve medicatie tegen migraine. Het kan echter lange tijd duren voor het zo ver is. 

Mocht u de buisjes nog niet hebben teruggestuurd dan kan dit nog steeds. Uw DNA wordt dan in één van de volgende projecten meegenomen.

Biochemisch onderzoek

Bij de planning en uitvoering van dit onderzoek zijn arts-onderzoekers mw.drs. Bakels en drs. Van Oosterhout betrokken. In dit onderzoek worden de biochemische processen in de hersenen van migrainepatiënten bestudeerd. Bakels: “In de afgelopen maanden zijn een flink aantal MRI-scans gemaakt bij een patiënten met een bijzondere migraine-variant.” Daarnaast zijn ruggenprikken uitgevoerd bij groepen migrainepatiënten en gezonde controlepersonen. “We zijn nog steeds op zoek naar gezonde controlepersonen voor dit onderzoek.” Zij kunnen zich aanmelden via het e-mailadres: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl

Veel van de migrainepatiënten hebben zich eveneens aangemeld voor het biochemisch onderdeel van het LUMINA-onderzoek. Van Oosterhout: “Momenteel zijn we doende uit deze grote groep aanmeldingen een selectie te maken, zodat de groep die de ruggenprik en MRI-scan ondergaat zo homogeen mogelijk is.” Dit is nodig om betrouwbare resultaten te verkrijgen. “Zowel mensen met migraine met aura als mensen met migraine zonder aura zullen worden benaderd. Niet elke patiënt zal kunnen deelnemen aan dit project, maar in de toekomst zullen nieuwe scan-onderzoeken starten.” Ook voor deze onderzoeken worden patiënten benaderd die zich al hebben aangemeld bij LUMINA.  

Het opsturen van buisjes bloed

Let u erop, dat u de buisjes bloed zo spoedig mogelijk na afname retourneert. Binnen drie dagen na de bloedafname moeten de buisjes binnen zijn in het LUMC, omdat het anders niet meer goed mogelijk is het erfelijk materiaal te onderzoeken.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek hebben, dan kunt u mailen naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl