juni 2008

MIGRAINE Nieuwsbrief LUMiNA

Deze eerste nieuwsbrief van de migraine onderzoeksgroep LUMINA (LUmc Migraine Neuro-Analysis) geeft u een overzicht van de voortgang van de lopende onderzoeksprojecten die er op gericht zijn de erfelijke en biochemische oorzaken van migraine te ontrafelen.

Het uiteindelijke doel is om nieuwe medicijnen te ontwikkelen waarmee migraine aanvallen voorkomen kunnen worden. 

In de afgelopen maanden is aandacht geweest voor dit onderzoek in onder andere Hoofdzaken, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten. Daarnaast is ook in veel regionale dagbladen een interviewartikel met dr. Gisela Terwindt, neuroloog, en een migraine patiënte verschenen om aandacht te vragen voor migraine in het algemeen en de website in het bijzonder. Deze media-aandacht heeft ertoe geleid dat in korte tijd veel mensen zich via de website (www.lumc.nl/hoofdpijn) hebben aangemeld en de vragenlijsten over hun hoofdpijn hebben ingevuld. We willen iedereen die zich heeft aangemeld voor het onderzoek en de vragenlijsten heeft ingevuld, dan ook hartelijk danken. Nog niet iedereen heeft na aanmelding bericht gehad, we zijn momenteel druk bezig om alle aanmeldingen te verwerken.

Nieuwe migraine patiënten kunnen zich nog steeds aanmelden voor beide onderzoeken.

Erfelijkheidsonderzoek

In samenwerking met de afdeling Humane Genetica van het LUMC is uit de eerste tweehonderd teruggestuurde buizen bloed het erfelijk materiaal, het zogenaamde DNA, geïsoleerd. Mw.drs. A.H. Stam, arts-onderzoeker binnen dit project: “We zijn blij met de bereidheid van veel patiënten om mee te doen aan dit onderzoek. Dat is erg belangrijk, omdat er DNA van veel patiënten nodig is om te helpen bij het ontrafelen van de oorzaken van migraine.”

Momenteel is onze onderzoeksgroep bezig een deel van de mensen die zich aangemeld hebben te bellen om er zeker van te zijn dat de hoofdpijndiagnose juist is. Ook u kunt dus nog benaderd worden door de onderzoeksgroep. Stam: “Dit aanvullende telefonische interview zal niet langer dan 5-10 minuten duren. We hopen dat u hiertoe bereid bent.”

Biochemisch onderzoek

Als arts-onderzoeker bij dit project is Mw. drs. F. Bakels betrokken. Dit onderzoek, dat ondersteund wordt met subsidies van NWO, ZonMW en de prestigieuze VICI-subsidie, bestudeert de biochemische processen in de hersenen van migrainepatiënten. Bakels: “Bij een aantal patiënten is al hersenvocht afgenomen via een ruggenprik, en van een zelfde aantal patiënten is een MRS-scan van de hersenen gemaakt.” Voor dit onderzoek, dat deels plaatsvindt in samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC, worden behalve patiënten ook gezonde vrijwilligers gezocht. Bakels: “Om te zien welke processen bij migrainepatiënten anders zijn, moeten we die resultaten vergelijken met metingen bij gezonde mensen. We zijn dan ook nog op zoek naar gezonde vrijwilligers die, tegen een vergoeding, willen deelnemen.”

Het opsturen van buisjes bloed

Ook gedurende de zomerperiode kunt u de buisjes bloed blijven inzenden naar het LUMC; er zijn ook in deze periode analisten op het laboratorium aanwezig die het erfelijk materiaal isoleren. Let u er wel op, dat u de buisjes bloed zo spoedig mogelijk na afname retourneert. Binnen drie dagen na de bloedafname moeten de buisjes binnen zijn in het LUMC.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt mailen naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl