December 2011

 

De beste wensen van het LUMINA-team

 

Het LUMINA-onderzoeksteam wenst u en uw familie fijne feestdagen en een gelukkig 2012! We hopen u ook volgend jaar op de hoogte te kunnen houden van interessante studies en nieuwe bevindingen.

 


 

Gezocht: Gezonde controlepersonen zónder hoofdpijn

 

Wist u dat: Wij voor het LUMINA onderzoek nog mensen ZONDER hoofdpijn zoeken?

 

Het LUMINA team van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft in de afgelopen jaren ten behoeve van het hoofdpijnonderzoek veel informatie verzameld bij migraine- en clusterhoofdpijnpatiënten. Dit betrof niet alleen informatie over hoofdpijn, maar bijvoorbeeld ook over het gebruik van medicatie, over depressieve of angstige gevoelens, en slaapkwaliteit.

Om deze gegevens nu nog beter te kunnen duiden, wil het LUMINA team deze vergelijken met de gegevens van mensen zónder migraine of andere soorten hoofdpijn. We willen daarom graag in contact komen met controlepersonen (dus mensen zonder migraine of clusterhoofdpijn), die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Aanmelding vindt plaats door enkele vragenlijsten in te vullen en eventueel een aanvullende bloedafname. Personen moeten minimaal 18 jaar oud te zijn.

Kent u mensen in uw omgeving die wellicht geïnteresseerd zijn? Ze kunnen zich inschrijven via onze website www.lumc.nl/hoofdpijn. Als zij aan de criteria voldoen, worden ze vervolgens ingeschreven in het controlebestand. We zullen hen dan enige malen per jaar benaderen met de vraag of ze aan een (vragenlijst) onderzoek willen deelnemen. Uiteraard kunnen gezonde controlepersonen, net als u als hoofdpijnpatiënt, per onderzoek bepalen of ze willen deelnemen of niet en zich altijd terugtrekken voor verder onderzoek.

Wanneer u 2 tot 4 mensen hiervoor zou kunnen enthousiasmeren, ondersteunt u het hoofdpijnonderzoek in het LUMC. Onderzoek is hard nodig om te begrijpen hoe hoofdpijnen ontstaan, en om zo de kwaliteit van leven van hoofdpijnpatiënten te verbeteren.

 


 

Migraine en slaap

 

Wist u dat: 80% van de patiënten gaat slapen bij een migraine aanval (ondanks behandeling met medicijnen)

 

Recentelijk hebben ruim 2.000 mensen met migraine deelgenomen aan een vragenlijstonderzoek naar de relatie tussen migraine en slaapkwaliteit. De analyses met betrekking tot dit onderzoek zijn momenteel gaande, maar we kunnen alvast enige resultaten noemen. Ongeveer de helft van de deelgenomen patiënten geeft aan dat veranderingen in slaapgedrag de kans op een migraineaanval vergroten. Te weinig slaap, te veel slaap en te laat opstaan worden door velen genoemd als trigger voor een nieuwe aanval. Ruim de helft van de deelnemers geeft bovendien aan dat ze minimaal één dag per week wakker wordt van/ door migraine. Daarnaast geeft ongeveer 80% van de respondenten aan dat ze gaan slapen wanneer ze een migraineaanval hebben.

  

Wist u dat: Veel patiënten het gevoel hebben dat te weinig slaap, te veel slaap en te laat staan een aanval kan uitlokken

 

 Migraine en slaap

 

Migraine en Genetica

 

Wist u dat: Er meerdere erfelijke factoren een rol zullen spelen bij migraine, dus niet maar één gen.

 

Vorig jaar maakten we in deze nieuwsbrief melding van het eerste migraine-gen dat was gevonden door middel van een genoomwijde associatie studie in een grote groep van patiënten met migraine met aura. Voor dit onderzoek werd onder andere gebruik gemaakt van het DNA van bijna 900 LUMINA deelnemers.

Wij blijven doorgaan met het verzamelen van DNA van migrainepatiënten. Dankzij uw medewerking hebben we inmiddels meer dan 3000 DNA’s verzameld! We hebben echter nog steeds deelnemers nodig. Dus hebt u de buizen nog liggen, dan doet u ons een groot plezier door ze naar ons op te sturen. Als u niet direct in de gelegenheid bent om dit te doen is dat niet erg. Ook na wat vertraging zien we uw bloedbuizen graag bij ons aankomen.

Onlangs is er een artikel over een tweede genoomwijde associatie studie verschenen waaraan onze groep heeft meegewerkt. Dit onderzoek vond ook weer een aantal genetische varianten die het risico op migraine verhogen, en heeft weer een klein stukje van de puzzel opgelost

Ook binnen het LUMINA onderzoek zijn we nog steeds druk bezig. Binnenkort verschijnen de resultaten van een genoomwijde associatiestudie naar het DNA van patiënten met migraine zonder aura. We hopen u in een volgende nieuwsbrief te kunnen berichten over de resultaten van deze studie.

 

DNA 

 

Wist u dat: De bekende erfelijke factoren in migraine laten zien dat de signaalstof GLUTAMAAT in de hersenen een belangrijke rol speelt?

 


 

Migraine en allodynie

Een groot deel van alle mensen met migraine heeft tijdens aanvallen last van allodynie. Dit is het verschijnsel waarbij het normaal aanraken van de huid als pijnlijk wordt ervaren. Meestal treedt dit op in het gezicht. In onze uitgebreide vragenlijst wordt een aantal vragen gesteld over allodynie. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of het dragen van sieraden, douchen, de haren kammen of scheren pijnlijk is tijdens migraine-aanvallen.

 

Wist u dat: Allodynie (=normaal aanraken is pijnlijk) aangeeft dat er een activatie is van bepaalde pijnkernen in de hersenen?

 

Arts-onderzoeker Mark Louter heeft onderzocht of allodynie in onze LUMINA populatie samenhangt met andere factoren. Louter: ‘70% van de migrainepatienten in LUMINA heeft allodynie. Binnen deze groep blijkt dat een hoge frequentie van aanvallen en de aanwezigheid van depressieve symptomen de kans vergroten op het hebben van allodynie. Daarnaast is de kans op allodynie ook hoger wanneer de aanvallen vroeger in het leven zijn begonnen'.

Louter heeft ook gekeken of allodynie voorspelt of iemand een grotere kans heeft om in de toekomst steeds meer aanvallen te krijgen en zelfs chronische migraine (meer dan 15 dagen/maand hoofdpijn).Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.

  


Als u de eerdere nieuwsbrieven niet heeft ontvangen, dan kunt u deze bekijken op onze website: www.lumc.nl/hoofdpijn.

Wilt u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Geeft u dit dan alstublieft door via het e-mail adres: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl.