Juni 2011

In deze Nieuwsbrief:

  • Gezocht: Gezonde controlepersonen zónder hoofdpijn
  • Nieuwe geneesmiddelen tegen migraine?
  • Hoofdpijn na een ruggenprik
  • Nieuwe onderzoekers in het LUMINA team
  • Migraine en slaap
  • Nieuwsbrief informatie

1. Gezocht: Gezonde controlepersonen zónder hoofdpijn

Het LUMINA team van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft in de afgelopen jaren ten behoeve van het hoofdpijnonderzoek veel informatie verzameld bij migraine- en clusterhoofdpijnpatiënten. Dit betrof niet alleen informatie over hoofdpijn, maar bijvoorbeeld ook over het gebruik van medicatie, over depressieve of angstige gevoelens, en slaapkwaliteit.

Om deze gegevens nu nog beter te kunnen duiden, wil het LUMINA team deze vergelijken met de gegevens van mensen zónder migraine of andere soorten hoofdpijn. We willen daarom graag in contact komen met controlepersonen (dus mensen zonder migraine of clusterhoofdpijn), die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Aanmelding vindt plaats door enkele vragenlijsten in te vullen en eventueel een aanvullende bloedafname. Personen dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

Kent u mensen in uw omgeving die wellicht geïnteresseerd zijn? Ze kunnen zich inschrijven via onze website www.lumc.nl/hoofdpijn. Als zij aan de criteria voldoen, worden ze vervolgens ingeschreven in het controlebestand. We zullen hen dan enige malen per jaar benaderen met de vraag of ze aan een (vragenlijst) onderzoek willen deelnemen. Uiteraard kunnen gezonde controlepersonen, net als u als hoofdpijnpatiënt, per onderzoek bepalen of ze willen deelnemen of niet en zich altijd terugtrekken voor verder onderzoek.

Wanneer u 2 tot 4 mensen hiervoor zou kunnen enthousiasmeren, ondersteunt u het hoofdpijnonderzoek in het LUMC. Onderzoek is hard nodig om te begrijpen hoe hoofdpijnen ontstaan, en om zo de kwaliteit van leven van hoofdpijnpatiënten te verbeteren.

2. Nieuwe geneesmiddelen tegen migraine?

In de behandeling van migraine kunnen patiënten van een aantal medicijnen gebruik maken. Zo kunnen migraineaanvallen worden behandeld met paracetamol, ibuprofen of een triptaan en kunnen patiënten met frequente aanvallen ook preventieve medicatie gebruiken. Omdat we echter steeds meer te weten komen over hoe migraine ontstaat, vindt ook onderzoek plaats naar nieuwe geneesmiddelen.

Recentelijk heeft het LUMC meegedaan aan een grote, internationale studie waarin wordt gekeken naar de effectiviteit van een nieuw geneesmiddel tegen migraine. Aan deze studie heeft ook een aantal van u deelgenomen, waarbij sommigen het echte geneesmiddel kregen, en anderen een placebo (een niet-werkend controlemiddel). We willen de deelnemers nogmaals hartelijk danken voor hun deelname.

Dit geneesmiddel kan mogelijk één van de boodschapperstoffen die betrokken is bij het ontstaan van migraine remmen, en zo migraine mogelijk behandelen (zie voor meer informatie een artikel van onze groep hierover in het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie). Momenteel wordt nader onderzocht óf dit nieuwe geneesmiddel ook echt werkzaam is, en wat de mogelijke bijwerkingen zijn. Dit geneesmiddel zal de komende jaren nog niet verkrijgbaar zijn. We zullen u verder informeren zodra hierover meer bekend is.

3. Hoofdpijn na een ruggenprik

Na een ruggenprik (lumbaalpunctie) kunnen mensen soms hoofdpijn krijgen, die tijdelijk van aard is. Slechts een klein deel van de mensen heeft hiervan last, en de ernst van de hoofdpijn varieert van persoon tot persoon.

Er wordt wel eens gedacht dat migrainepatiënten een grotere kans op deze hoofdpijn (na een ruggenprik) hebben, dan mensen zonder migraine. Ons onderzoeksteam heeft recent onderzocht of dit echt zo is, en concludeert dat de kans op dergelijke hoofdpijn voor migrainepatiënten even laag is als die voor mensen zonder migraine. In de volgende editie (nr. 3/2011) van Hoofdzaken, het blad van de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, wordt aan dit onderwerp aandacht besteed.  

4. Nieuwe onderzoekers in het LUMINA-team

Per maart 2011 is het LUMINA onderzoeksteam uitgebreid met een nieuwe arts-onderzoeker, drs. Dennis Kies. Zijn voornaamste aandachtsgebied betreft de beeldvorming middels MRI bij patiënten met chronische migraine. Dennis Kies: “Dit onderzoek zal ons op den duur hopelijk meer inzicht geven in het ontstaan en de werkingsmechanismen van chronische migraine, een vorm van migraine waarbij mensen meer dan de helft van de dagen hoofdpijn hebben.”

In april is er nog een arts-onderzoeker toegevoegd aan het team, namelijk drs. Nadine Pelzer. Zij zal zich voornamelijk bezighouden met het onderzoek naar de erfelijkheid van migraine, in het bijzonder met familiaire hemiplegische migraine. Bij deze zeldzame variant van migraine treedt tijdens een migraineaanval krachtsverlies op. Nadine Pelzer: “We denken dat het opsporen van erfelijke factoren die een rol spelen bij deze bijzondere vorm van migraine, zal bijdragen aan een betere kennis van de ontstaansmechanismen van migraine in het algemeen.” Het onderzoeksteam hoopt dat dit mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor medicijnen zal opleveren.

5. Migraine en Slaap

Enige tijd geleden heeft een groot aantal van u deelgenomen aan een vragenlijstonderzoek naar de relatie tussen migraine en slaapkwaliteit en slaapstoornissen. We zijn erg blij met de hoge respons; ruim 2.000 patiënten hebben aan dit onderzoek meegedaan. De eerste analyses laten zien dat ruim 50% van de migrainepatiënten aangeeft niet goed te slapen, en dat bij ruim 60% veranderingen in het slaapgedrag (bijvoorbeeld te veel of te weinig slapen) migraine kunnen uitlokken. Daarnaast geven velen van u aan dat de migraineaanvallen meestal op een specifiek moment van de dag beginnen. In de komende periode zullen we de data verder analyseren, om nog meer te weten te komen over de relatie tussen migraine en slaap.

Verder is het voor ons van groot belang dezelfde gegevens te verzamelen bij mensen zonder hoofdpijn om meer inzicht te krijgen in de specifieke relatie tussen slaap(stoornissen) en migraine (zie Gezocht: Gezonde controlepersonen zónder hoofdpijn in deze nieuwsbrief)

6. Nieuwsbrief informatie

Als u de eerdere nieuwsbrieven niet heeft ontvangen, dan kunt u deze bekijken op onze website: www.lumc.nl/hoofdpijn.