Nieuwsbrief november 2009

CLUSTERHOOFDPIJN Nieuwsbrief LUMiNA

Algemeen

In deze eerste nieuwsbrief van de clusterhoofdpijn onderzoeksgroep van het LUMC krijgt u een overzicht van de voortgang van de verschillende onderzoeksprojecten.

In het LUMC wordt sinds jaren onderzoek gedaan naar het ontstaan van clusterhoofdpijn. Dit onderzoek wordt in samenwerking met een groot aantal neurologen in Nederland uitgevoerd.  

Er wordt onderzoek gedaan naar het beloop van clusterhoofdpijn en naar voorspellende factoren. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de werking van achterhoofdzenuw stimulatie bij onbehandelbare, chronische clusterhoofdpijn. Op de afdeling radiologie wordt onderzoek verricht naar veranderingen in de hersenstructuur van clusterhoofdpijn patiënten.

Achterhoofdzenuwstimulatie

Op korte termijn zal mw. drs. Poldi Wilbrink, arts-onderzoeker op de afdeling neurologie, starten met het onderzoek naar achterhoofdzenuwstimulatie bij onbehandelbare, chronische clusterhoofdpijn. Deze nieuwe behandeling wordt al toegepast in België en Engeland in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van deze veilige behandeling zijn veelbelovend. De werking is echter nog niet bewezen. Daarom start er binnenkort een internationaal onderzoek, gecoördineerd vanuit het LUMC, in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht, naar de werking en het effect van deze behandeling. Indien u denkt voor deze behandeling in aanmerking te komen, kunt u dit overleggen met uw behandelend neuroloog, of contact opnemen met Poldi Wilbrink op e-mailadres: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl.

Beloop van clusterhoofdpijn en voorspellende factoren

Al jaren wordt er in het LUMC een grote database bijgehouden met clusterhoofdpijn patiënten. Deze patiënten hebben een vragenlijst ingevuld over het beloop van hun clusterhoofdpijn, kenmerken van hun aanvallen en levensstijlfactoren. Zo willen wij meer inzicht krijgen in het beloop van clusterhoofdpijn en voorspellende factoren, om zo betere behandelingen te kunnen ontwikkelen. Wij zijn bezig deze database uit te breiden. U kunt zich opgeven voor dit vragenlijstenonderzoek. Op dit moment worden de vragenlijsten vernieuwd en de database omgezet. Binnenkort zal er een nieuwe screeningsvragenlijst via de website in te vullen zijn. Indien u geschikt blijkt voor dit onderzoek, krijgt u de uitgebreidere vragenlijst. Alle patiënten die zich opgegeven hebben voor dit onderzoek, krijgen hierover bericht.

Veranderingen in de hersenstructuur van clusterhoofdpijn patiënten

Over de precieze oorzaak waardoor clusterhoofdpijn ontstaat bestaat nog veel onduidelijkheid. Veel onderzoeken wijzen in de richting van de hypothalamus, een structuur diep in de hersenen die verbindingen heeft met veel andere delen van de hersenen en daardoor een belangrijke rol speelt in een groot aantal processen in het lichaam. Ruim tien jaar geleden is een onderzoek gepubliceerd waarin op basis van MRI-beelden werd gesuggereerd dat de structuur van het achterste deel van de hypothalamus bij clusterhoofdpijn patiënten anders is dan bij gezonde personen.

Drs. Enrico Arkink, arts-onderzoeker op de afdeling Radiologie, probeert momenteel om die eerdere onderzoeksresultaten te herhalen. Ook probeert hij door middel van MRI-beelden te achterhalen, of patiënten met andere hoofdpijnsyndromen, die wat betreft ziektekenmerken veel lijken op clusterhoofdpijn (bijvoorbeeld paroxysmale hemicranie), veranderingen in hersenstructuur hebben die lijken op die bij clusterhoofdpijn.

Spinozapremie professor Ferrari migraineonderzoek

In juni 2009 heeft het NWO bekendgemaakt dat prof. dr. Michel Ferrari voor zijn jarenlange onderzoek naar de oorzaken en behandeling van migraine de Spinozapremie 2009 ontvangt. Deze hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap omvat naast een beeldje een bedrag van 2,5 miljoen euro, te besteden aan een onderzoek naar keuze. Michel Ferrari, volgens het NWO-juryrapport dé migraine-expert van Nederland, is hoogleraar Neurologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

“Dit is een geweldige erkenning voor alle migrainepatiënten in Nederland,” aldus Ferrari. “Zonder mijn directe collega’s en mijn onderzoeksteam was dit nooit gelukt. Het biedt fantastische nieuwe onderzoeksmogelijkheden om de oorzaak van migraine te ontrafelen en specifieke medicijnen te ontwikkelen”.

De uitreiking van de Spinozapremie zal voor genodigden plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Den Haag op 25 november 2009.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u mailen naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl