Nieuwsbrief augustus 2014

CLUSTERHOOFDPIJN Nieuwsbrief LUCA en ICON

nummer 6

 

Nervus vagus stimulatie als nieuwe aanvalsbehandeling

Het LUMC loopt momenteel een onderzoek naar het effect van een nieuwe behandeling voor aanvallen van clusterhoofdpijn. Hierbij wordt een zenuw in de hals uitwendig gestimuleerd met behulp van een apparaat. Het apparaat geeft elektrische signalen af die de zenuw prikkelen waardoor de aanval mogelijk gestopt kan worden. De patiënt kan dit apparaat zelf in de hals zetten bij een clusterhoofdpijnaanval. 

Lees verder

Wist u dat: dit onderzoek een Europees samenwerkingsverband is?


ICON-studie

De ICON studie ‘Stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn’ is gaande. De verwachting is dat tot begin 2015 Nederlandse deelnemers mee kunnen doen. Wij zijn op zoek naar nog meer geschikte patiënten voor dit onderzoek.

Lees verder


Gezocht: Gezonde controlepersonen zónder hoofdpijn

Om onze bevindingen in migraine en clusterhoofdpijn nog beter te kunnen duiden, wil het LUMINA team deze vergelijken met de gegevens van mensen zónder hoofdpijn. Kent u mensen in uw omgeving die wellicht geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij zich aanmelden via onze website www.lumc.nl/hoofdpijn.

Lees verder


Cluster-Tic syndroom onderzocht in het LUCA onderzoek

Het cluster-tic syndroom is een syndroom waarbij iemand aanvallen heeft van cluster hoofdpijn én van trigeminus neuralgie. Trigeminus neuralgie is een vorm van aangezichtspijn waarbij er stereotype, korte (secondes tot minuten durende) aanvallen zijn van een scherpe pijn in het gelaat, meestal bij de boven- en/of onderkaak. In de literatuur zijn enkele tientallen gevallen beschreven van cluster-tic. Deze beschrijvingen zijn erg verschillend.

In het LUCA onderzoek is dit voor het eerst structureel onderzocht. Bij 11 van de 244 geïnterviewde patiënten kwamen pijnscheuten in het gelaat voor die voldeden aan de criteria voor trigeminus neuralgie.  In een tweede interview werden meer details uitgevraagd over de pijnen en de relatie tot de clusterhoofdpijn. Opvallend was dat de meeste deelnemers vertelden dat de pijnscheuten van de trigeminus neuralgie gerelateerd waren aan de clusterhoofdpijn aanvallen en de gebruikte medicatie hiervoor. Vaak kwamen de pijnscheuten van de trigeminus neuralgie op dezelfde locatie in het gelaat als de cluster hoofdpijn.

Onze conclusie  luidt dan ook dat korte pijnscheuten in het gelaat bij clusterhoofdpijn patiënten vaker een onderdeel zijn van de cluster hoofdpijn, dan dat er sprake is van zowel het hebben van trigeminus neuralgie als cluster hoofdpijn bij dezelfde persoon

Wist u dat: trigeminus neuralgie aanvallen opeens kunnen optreden, maar ook uitgelokt kunnen worden?

 

Epigenetica bij clusterhoofdpijn

Eind mei 2014 is in het LUMC de EPIC studie ‘gen expressie profilering in clusterhoofdpijn’ gestart. Sindsdien kunnen patiënten van de hoofdpijnpolikliniek op het LUMC gevraagd worden om mee te doen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Meedoen aan dit onderzoek betekent het invullen van enkele vragenlijsten, en het afgeven van enkele buizen bloed en een wangslijmvlies monster dat met enkele wattenstaafjes wordt afgenomen.  

In de EPIC studie worden uit deze monsters de cellen in het bloed onderzocht op verschillen tussen clusterhoofdpijn patiënten en gezonde controles. We kijken hierbij in bloed als afspiegeling van processen die zich in andere delen van het lichaam afspelen, zoals in de hersenen. In de EPIC studie meten we de activiteit van het DNA. In het DNA liggen genen, en deze genen bevatten de ‘blauwdruk’ voor alle eiwitten die wij nodig hebben in ons lichaam. Hoe actiever een gen, hoe meer van een bepaald eiwit gemaakt wordt. Daarom kunnen we, door de activiteit van genen te meten, onderzoeken welke eiwitten gemaakt worden en daardoor welke processen zich afspelen. Ook kunnen we meten welke genen te actief zijn, of juist te weinig actief, en dit kan ons informatie geven over welke processen bij clusterhoofdpijn betrokken zijn.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u mailen naar: hoofdpijnonderzoek@lumc.nl