Transmuralis

Door veel initiatief bij de zorgorganisaties te leggen en het bestuurlijk commitment goed te regelen, is het in het HZP gelukt om de nieuwe werkwijzen direct in de staande organisaties te brengen. De borging van de werkwijzen en de financiering daarvan is daarmee direct geregeld. Bij het naderen van het eind van het HZP, namen de bestuurders het initiatief om tot een borgingsinstrument te komen om de in het HZP ontstane slagkracht en de gezamenlijkheid om prioriteiten te stellen vast te houden. Transmuralis, de Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord, is sinds eind 2012 het samenwerkingsverband van zorgorganisaties in Zuid-Holland Noord waarbij de regionale ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en de huisartsen zijn aangesloten.