LUMC-RRC-TOPAZ: Sturen op Kwaliteit

Doel van het project 

Het project Sturen op Kwaliteit heeft ten doel een systematische verbetering van de kwaliteit van de geriatrische revalidatieketen - herstelgerichte zorg - te realiseren. In het project wordt een regionale visie op herstelgerichte zorg ontwikkeld en deze wordt vervolgens vertaald naar werkbare producten waarmee op praktische wijze duurzaam gestuurd kan worden op kwaliteit ten behoeve van de herstelgerichte zorgketen. Uitdaging is om regionale ketenpartijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid te laten oppakken om te komen tot hoogstaande samenhangende herstelgerichte zorg. Door de visie en producten in nauwe samenwerking met alle schakels in de keten binnen de regio Zuid Holland Noord te ontwikkelen, inclusief de ouderenbonden, borgt het project regionale samenwerking, draagvlak en continuïteit.

 Producten die worden opgeleverd: 

  1. Kwaliteitsbespreking herstelzorgketen: Het doel van het overleg is aan de hand van indicatoren/kpi’s de herstelzorg keten op operationeel niveau te evalueren en optimaliseren. Het overleg is interdisciplinair, instellingoverschrijdend en alle zorgverantwoordelijken zijn aanwezig. Naast complicaties richt het overleg zich op gewenste uitkomsten van herstelzorg. 
  2. Keurmerk herstelzorg: Het keurmerk fungeert als standaard waaraan de kwaliteit van herstelzorg getoetst wordt. Eigenaar van het keurmerk is de Unie KBO die vanuit het perspectief van de doelgroep het keurmerk ontwikkeld, beheert en toekent. Het keurmerk is van toepassing op de gehele herstelgerichte zorgketen en daarom uniek in zijn soort.
  3. Overstijgend overleg: Het doel van dit overleg is om de ouderen sámen met zorgprofessionals blijvend in gesprek te laten zijn over de norm van herstelzorg (het keurmerk, de indicatoren etc.). Waar moet herstelzorg aan voldoen vanuit beider perspectief en  hoe wordt deze kwaliteit geborgd?

Verdere info: Het project loopt tot en met december 2013. Meer informatie kunt u lezen in de project notitie die u als pdf bestand van deze pagina kunt downloaden.