Diaconessenhuis en Katwijkse Huisartsen: Houd Stand (Valanalyse 1ste lijn)

Het deelproject wordt uitgewerkt tussen het Diaconessenhuis in Leiden en de huisartsen aangesloten bij De Coepel in Katwijk.

De analyse van balansstoornissen en vallen kan grotendeels in de 1e lijn plaatsvinden. Dichter bij de patiënt, betere aansluiting op balanstraining en algemene bewegingsprogramma’s in de 1e lijn. Bovendien kostenbesparing door verminderen overbodige diagnostiek in de 2e lijn. Op termijn leidt dit tot kleinere en meer specialistische valpoli’s in de 2e lijn.

 Doelstellingen:

1.    80% van de balansanalyse kan plaatsvinden in de 1e lijn door huisarts, POH’er en geriatrisch fysiotherapeut. Met internist-geriater als consulent.

2.    Na een balanstraining kan aansluitend, voor het chronisch onderhoud, patiënt gebruik maken van lokale algemene blijf-in-beweging-programma’s. Dit is ook goed voor de algemene gezondheid.

3.    Dit levert kostenbesparing op door vermijden overbodige consulten en diagnostiek in de 2e lijn, meer dan de extra kosten die het met zich meebrengt in de 1e lijn.

4.    De kwaliteit van leven neemt toe gemeten in patiënttevredenheid en niet meer valincidenten dan de klassieke 2e lijnsanalyse. 

Methode/logistiek:

Logistiek balansstoornissen

Metingen:

1.    Nulmeting: retrospectief uit database Diaconessenhuis over de diagnosen, kosten gebruikte diagnostiek en ingezette therapie, geboekte gezondheidswinst.

2.    Studiemeting: kosten diagnostiek, patiënttevredenheid, geboekte gezondheidswinst.