Patientenparticipatie

De patiënt centraal

Herstelzorg vindt het belangrijk de ervaringen van patiënten mee te nemen in de verbeteringen. Dit gebeurt al doordat vertegenwoordigers van de ouderenbonden in de SGT’s vertegenwoordigd zijn. Maar Herstelzorg gaat daar nog verder in.

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten zijn (in januari en februari 2012 ) twee focusgroepen  gehouden  met patiënten /vertegenwoordigers, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Het doel van de focusgroep is inzicht krijgen in de ervaring van patiënten/mantelzorgers op het punt van informatieoverdracht en kennis & deskundigheid.  Dit projectonderdeel is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van het ouderenberaad in de SGT’s en de regioconsulent van Zorgbelang. De vertegenwoordigers van het ouderenberaad waren aanwezig bij de focusgroep en de resultaten daarvan zijn meegenomen naar de SGT’s. De SGT’s bepalen welke verbeteracties vervolgens worden ingezet.

In 2013 worden spiegelgesprekken gehouden. Deze gesprekken zullen zich vooral richten op de transities welke zijn ingezet binnen het Herstelzorgprogramma. De gesprekken zullen worden geleid door een onafhankelijk voorzitter en in samenspraak met het Ouderenberaad Zuid Holland Noord