Transmurale digitalisering

Binnen de regio is transmurale digitalisering in het HerstelZorgProgramma met hoge prioriteit op de agenda gezet. Het HerstelZorgProgramma heeft daarvoor eerst vanuit de inhoud gestuurd de uit te wisselen informatie gedefinieerd en gestandaardiseerd in de vorm van de ontwikkelde regionale minimale overdrachtsset. De vier specialistisch geriatrisch teams hebben hiervoor de gewenste informatie aan gegeven. De minimale overdrachtsset vormt de basis voor het digitaal overdrachtsdossier.

Verder is nagegaan hoe het huidige transfer proces verloopt tussen de zorginstellingen. Dit blijkt een intensief werkproces te zijn waarbij veel handwerk wordt verricht met alle valkuilen van dien. Informatie blijft achter of is onvoldoende, patiënten verblijven onnodig langer in het ziekenhuis, de huisarts is niet geïnformeerd over waar de patiënt verblijft in de keten. In samenwerking met Sleutelnet is onderzocht welke beschikbare softwarepakketten op de markt zijn die kunnen voorzien in de realisatie van een digitaal overdrachtsdossier. Op basis hiervan is besloten tot aankoop van het programma POINT. In de omliggende regio’s is de applicatie Point ook in gebruik of wordt Point momenteel geïmplementeerd. Belangrijk is dat alle zorginstellingen in de regio aansluiten bij deze in te zetten ontwikkeling om zo een optimaal mogelijk rendement te halen voor de patiëntenzorg.