Triage

Een van de doelstellingen van het project Herstelzorg is het in afstemming met de partijen in de keten van de kwetsbare oudere komen tot het definiëren van een eenduidig triage model. Binnen herstelzorg is een werkgroep Triage  met dit onderwerp aan de slag gegaan. Er is een prototype van een instrument gemaakt. Het instrument bestaat uit een aantal korte vragen. Aan het eind heeft het de gewenste nazorgvorm. Achter deze vragen  schuilt een beslisboom die  patiënten  toedeelt naar een bepaalde nazorg vorm. Dit instrument is in een aantal pilots uitgeprobeerd. Als er overeenstemming is over de inhoud van het instrument  wordt per ziekenhuis worden afspraken gemaakt over hoe het instrument kan worden ingezet in het zorgproces. 

 

Triage Herstelzorg