Rijnland Zorggroep en Activite

In de keten Rijnland-Acitivite wordt een deelpoject opgezet wat zich richt op het ontwikkelen van een multidisciplinair instellingsoverschrijdend functiegericht zorgpad, gericht op de optimale zorg thuis na ziekenhuisopname van orthopedische kwetsbare patiënten. Doel van dit deelproject is aantonen dat een goede voorbereiding, tijdige signalering en goede nazorg van kwetsbare patiënten die voor een orthopedische ingreep van knieën of heupen (electief en acuut) worden opgenomen, ervoor zorgt dat deze groep patiënten na opname zelfstandig thuis kan blijven functioneren. Hiermee wordt voorkomen dat deze groep patiënten niet alsnog in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis wordt opgenomen.

Binnen dit deelproject wordt een (individueel) multidisciplinair instellingsoverschrijdend functiegericht zorgpad voor de kwetsbare orthopedie patiënt ontwikkeld. Het zorgpad richt zich primair op de multidisciplinaire samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg en betrekt indien mogelijk hierbij ook de eerstelijns fysiotherapie.

Het deelproject Rijnland-Activite loopt van 1 november 2011 tot 1 april 2013.