Diaconessenhuis en Marente

 In de keten Diaconessenhuis Leiden en VVT zorgaanbieder Marente is een nieuwe afdeling opgezet en een behandelaanbod ontwikkeld ten behoeve van cliënten met een cognitieve beperking die moeten revalideren na een orthopedische of heelkundige ingreep in het Diaconessenhuis. Deze afdeling wordt een transitieafdeling waar cliënten ongeveer 3 maanden kunnen verblijven. In deze periode worden clienten geobserveerd, gescreend, begeleid, verzorgd en behandeld door een zorg-en behandelteam wat toegerust is voor deze specifieke doelgroep. In deze periode is zorg en behandeling erop gericht de client in een stabielere toestand te krijgen, herstel in te zetten en in kaart te brengen welke verblijfsplaats passend is. Doel van het revalidatietraject is het realiseren van functieherstel zodat cliënten waar mogelijk weer naar huis kunnen gaan.

Het behandelaanbod inclusief opleiding is ontwikkeld door de behandelaren van Marente, in samenwerking met de internisten ouderengeneeskunde uit het Diaconessenhuis Leiden en de psychiater van GGZ Rivierduinen. Op 4 september 2012 is de afdeling geopend door mevr. v.d. Pers, voorzitter Raad van Bestuur Marente