Prioriteiten in de regio

De deelnemende organisaties binnen Herstelzorg is gevraagd de meest urgente knelpunten te benoemen die de doelstelling van het programma in de weg staan. De professionals en bestuurders kwamen na brainstormsessies o.l.v. de NPCF tot de volgende knelpunten:

  •  Onvoldoende communicatie tussen professionals met als gevolg onvoldoende continu├»teit en samenhang in de zorg;
  •  Het ontbreken van een systematische evaluatie van behandeling en zorg;
  •  Het “verstopt” zijn van kennis/expertise op het gebied van(herstelzorg) kwetsbare oudere in de regio;
  •  Het ontbreken van digitale ondersteuning van de informatieoverdracht.

Als oplossingsrichting wordt gekozen voor het ontwikkelen van een zorgprogramma waarin de volgende elementen zijn geborgd:

  • Eenduidige overdracht in de keten
  • Betrouwbaar triage en evaluatiemodel. 
  • Een expertteam voor kwetsbare ouderen
  • Ondersteuning van informatieoverdrachten en triage door automatisering.