Zorgprogramma

Binnen het project Herstelzorg is de kernopdracht Herstelzorgprogramma’s te ontwikkelen waarbij onderscheid wordt gemaakt in de voorzorg, de ziekenhuiszorg, de herstelzorg en de nazorg.

De verwachting is dat aan de hand van een te ontwikkelen predictiemodel het juiste Herstelzorgprogramma kan worden gekozen voor de kwetsbare oudere. Kwetsbare ouderen hebben in veel gevallen op maat toegepaste zorg nodig. Daarom kan beter gesproken worden van samengestelde individuele zorgprogramma’s welke via vastgestelde triage en evaluatie momenten in de zorgketen tot stand komen. De individuele zorgprogramma’s zijn multidisciplinair,  instellingsoverstijgend en functiegericht.