Over Herstelzorg

Het HerstelZorgProgramma heeft tot doel het verlies van zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname te minimaliseren en het herstel na ziekenhuisopname te verbeteren. Lees de projectrapportage op de website van het NPO. Het project is tot stand gekomen door Het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het NPO gaat de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Talrijke organisaties slaan daarvoor landelijk en regionaal de handen ineen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.

Op 10 december 2013 was het afsluitende symposium "Samen met u" van het Herstelzorgprogramma. De naam verwijst naar de manier waarop de doelstellingen van het programma tot stand zijn gekomen: in samenspraak met ouderen zelf en op grond van duizenden patienteninterviews.

Programmadirecteur Irma van Everdinck-van der Pols (LUMC) en penvoerder prof. Rudi Westendorp (directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing) geven nu het stokje door aan Loes van Herten. Als directeur van Transmuralis gaat zij er onder andere voor zorgen dat de vernieuwingen van de afgelopen drie jaar een stevige(r) bestuurlijke verankering krijgen in de regio.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt het publieksboekje van het Herstelzorgprogramma downloaden.

Het boekje is een hommage aan alle ouderen en professionals die meegewerkt hebben aan de projecten van het Herstelzorgprogramma. Door hun enthousiasme en inzet is er veel bereikt. Uit elk project geven medewerkers in een interview weer wat zij hebben gedaan en wat is bereikt. Dit boekje informeert u daarover.