Management klankbordgroep

De leden van de management-klankbordgroep hebben logistieke kennis en ervaring op het gebied van de intra- en extramurale gezonheidszorg. Verder zijn de leden op de hoogte van bedrijfskundige processen en zorgpadontwikkeling en werken zij op tactisch niveau binnen hun instelling. Binnen de management-klankbordgroep worden projectvoorstellen getoetst op haalbaarheid. De leden overzien de consequenties van de projectvoorstellen op zorginhoud en financiën. De leden staan garant voor de borging van de zorginnovaties binnen de instellingen.

In verband met het einde van het project is de managementklankbordgroep opgeheven.