Kerngroep

De Kerngroep bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, de programmadirecteur, de voorzitter van de werkgroep wet-, en regelgeving & financiering, de eerst verantwoordelijke onderzoeker, een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en de voorzitters van de Specialistisch GeriatrischeTeams. De programmadirecteur is eerst verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkplan. De kerngroep bewaakt de inhoud van het werkplan en ondersteunt de programmadirecteur bij de uitvoering van het project. De kerngroep werkt met een dagelijks bestuur om de voortgang van het project niet te vertragen.

De kerngroep organiseert op regelmatige basis overleg met de bestuurders van de aan het herstelzorgproject participerende organisaties met als doel hen te informeren over de voortgang van het project (planning), de tussentijdse resultaten, en de knelpunten t.a.v. de uitvoering van het project en haalbaarheid (financieel, inzet van menskracht). Dit overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van de Academische Werkplaats Ouderen.