Organisatie

Organisatie en bestuurlijke inbedding 

Het project Herstelzorg is binnen het LUMC gepositioneerd bij het afdelingshoofd van de afdeling Ouderengeneeskunde, prof. dr. R.G.J. Westendorp. De aansturing van het project verloopt binnen het Centrum Ouderengeneeskunde, het klinisch samenwerkingsverband van de afdelingen Ouderengeneeskunde en Psychiatrie.

Vanuit de afdeling  Psychiatrie is mevrouw prof. dr. R.C. van der Mast de betrokken bestuurder.

De communicatie met het Geriatrisch Netwerk, de Regionale Commissie Zuid Holland Noord en de Stuurgroep Academische werkplaats Noordelijk Zuid-Holland verloopt via de programmadirecteur, mevrouw I.E.C. van Everdinck - van der Pols.

 

Prof. dr. R.G.J. Westendorp - Universiteit Leiden