Hersteljournaal

Via het het hersteljournaal wordt u op de hoogte gehouden van het verloop en de activiteiten binnen het project “Het HerstelZorgProgramma: integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen”.