Onderzoekers HiN-6 stellen zich voor

Cees Smit, patiëntvertegenwoordiger 

Cees Smit heeft ernstige hemofilie A en is al sinds 1978 betrokken bij het HiN-onderzoek. Als oud-coördinator van de NVHP (1987-1998) en vanwege zijn lange ervaring binnen de patiëntenbeweging is hij een belangrijke bron van kennis en contacten in het hemofilieonderzoek. Samantha Gouw, coördinator 

Samantha is coördinerend onderzoeker en heeft de dagelijkse leiding van het HiN-6 onderzoek. Haar onderzoek richt zich op risicofactoren van de ontwikkeling van remmers bij hemofilie. Naast haar verantwoordelijkheden voor het HiN-6 onderzoek, werkt Samantha als kinderarts-hematoloog in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Shermarke Hassan, promovendus 

Shermarke komt oorspronkelijk uit Somalië, maar is opgegroeid in Limburg. Hij wilde al vroeg arts worden en is daarom geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit Maastricht. Gaandeweg de opleiding is hij zich steeds meer gaan interesseren voor klinisch onderzoek en is hij overgestapt op de studierichting Epidemiologie. Na zijn opleiding tot epidemioloog is hij voor het HiN-onderzoek. Shermarke is onder de indruk van de problemen waar mensen met hemofilie mee kampen, zoals de remmers en de gewrichtsschade maar ook de lastige zaken op het emotionele en sociale vlak.Erna van Balen, promovenda                                        

Erna heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden. Ze heeft onder andere gewerkt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en bij de GGD Rotterdam. Ook woonde en werkte ze drie jaar in Vancouver in Canada. Erna is bijzonder geïnteresseerd in de vertaalslag van wetenschappelijke resultaten naar toepassing in de kliniek. In het kader van haar promotieonderzoek was ze begin 2016 opnieuw drie maanden in Vancouver waar ze meeliep op de poli van het hemofiliebehandelcentrum in Vancouver. In het HiN-onderzoek wil ze epidemiologische methoden combineren met kwalitatieve onderzoeksmethoden (diepte-interviews).

Erna schrijft een blog over haar persoonlijke ervaringen als onderzoeker: [ernavanbalen.wordpress.com]Anske van der Bom, hoofdonderzoeker 

Anske is hoogleraar klinische epidemiologie bij het LUMC en hoofd van de afdeling klinisch transfusieonderzoek bij Sanquin Research. Ze is opgeleid als arts in Leiden en bracht enige tijd door als onderzoeker aan de Harvard School of Public Health in Bosten, Massachusetts, en aan de University of Washington in Seattle. Ze doceerde onder andere aan de Universiteit Utrecht en het Netherlands Institute for Health Sciences. Een van haar interessegebieden is stollingsziekten, zoals hemofilie.Frits Rosendaal, hoofdonderzoeker 

Frits Rosendaal is hoofd van de afdeling klinische epidemiologie van het LUMC en is gepromoveerd op het HiN-3 onderzoek in 1989 . Hij is opgeleid als arts in Rotterdam en gepromoveerd in Leiden. Frits is expert op het gebied van trombose en hemostase en ontving de Spinozaprijs in 2002.  Liesbeth Taal, datamanager

Liesbeth Taal is datamanager bij het HiN-6 project en bij het HemoNED register. Na de studies geneeskunde en gezondheidswetenschappen was zij lang werkzaam als beleidsmedewerker en heeft daarnaast onderzoekservaring opgedaan. Liesbeth houdt zich bezig met dataverzameling, dataverwerking en kwaliteitscontrole. Zo ondersteunt ze de promovendi voorafgaande aan de analyses. 


Vibeke Schmidt, onderzoekscoördinator Foto Vibeke

Vibeke heeft 10 jaar gewerkt als kinderfysiotherapeut waarna zij is gestart bij het HiN-6 onderzoek. Zij leidt alles in de negen ziekenhuizen in goede banen: houdt bij wie er heeft meegedaan, verstuurt vragenlijsten, zorgt ervoor dat er genoeg bloedafnamebuizen in alle centra zijn en overlegt met iedereen zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan. Daarnaast ondersteunt zij het team met alle dagelijkse taken.