Biobank

Er zal een landelijke biobank worden opgezet. Een biobank is een bank waarin lichaamsmateriaal en medische gegevens gecodeerd worden verzameld voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar problemen die het gevolg zijn van hemofilie. In een hemofilie biobank worden bloed- en urinemonsters opgeslagen.

Naast het HiN-onderzoek wordt een biobank opgezet. De landelijke hemofiliebiobank wordt opgezet in het kader van het Parelsnoerinstituut. Het Parelsnoerinstituut is een samenwerkingsverband tussen alle Nederlandse universitair medische centra. Dankzij het Parelsnoerinstituut zijn de infrastructuur en de procedures voor het opzetten, uitbreiden en optimaliseren van biobanken gestandaardiseerd. Meer informatie over de hemofiliebiobank is te vinden op de website van het Parelsnoerinstituut.