Laboratorium voor experimentele hematologie

Het Laboratorium voor Experimentele Hematologie richt zich op de ontwikkeling van nieuwe en veilige behandelmethodes voor leukemie en lymfeklierkanker. Om de vertaalslag van ‘bench naar bed’ te maken, zijn binnen het laboratorium een basaal research laboratorium en een translationeel laboratorium gevormd. Tevens beschikt het LUMC over een interdivisionele GMP faciliteit. Deze laboratoria hebben samen als doel om wetenschappelijke vindingen te vertalen naar nieuwe medische toepassingen. Op het laboratorium werken ongeveer 18 research analisten, 11 AIO’s, 3 postdocs en 8 stafleden.

De verschillende topics waaraan gewerkt wordt binnen het Laboratorium voor Experimentele Hematologie zijn:

 • Het selecteren en karakteriseren van T lymfocyten specifiek voor leukemische cellen en lymfomen uit patiënten tijdens of na een klinische respons na een HLA identieke stamceltransplantatie en donor lymfocyten infusie
 • Identificeren van de target antigenen herkend door de leukemie/lymfoom specifieke T lymfocyten
 • Transformeren van leukemische cellen tot antigeen presenterende cellen geschikt voor het induceren van leukemie reactieve T lymfocyten
 • Immunotherapie van patiënten met terugkomende of persisterende leukemie na allogene stamceltransplantatie met in-vitro gekweekte leukemie reactieve T lymfocyten
 • Inductie en karakterisatie van T lymfocyten gericht tegen leukemie specifieke fusie genen of genen met een verhoogde expressie
 • Het genetisch veranderen van T lymfocyten met specifieke T cel receptoren, met als doel deze T lymfocyten te gebruiken als immunotherapie voor patiënten met leukemie
 • Bestuderen van immunologisch herstel na HLA niet-identieke stamcel transplantatie
 • Behandeling van ernstige virale complicaties na stamcel transplantatie door het inspuiten van virus specifieke T cellen
 • Bestuderen van de mechanismes die ten grondslag liggen aan de inductie van schade door graft versus host ziekte (GVHD)
 • Antilichaamtherapie bij B cel maligniteiten
 • Karakterisatie van leukemische stamcellen